Historie og værdier

Rambølls historie går mere end 60 år tilbage. Det er historien om to dygtige ingeniører, som gennem deres engagement opbyggede en virksomhed, der siden begyndelse har været med til at præge samfundets udvikling.

Den tekniske rådgivervirksomhed, vi i dag kender som Rambøll, blev grundlagt den 15. oktober 1945 af Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann. De to unge ingeniører med doktorgrader fra Danmark Tekniske Højskole (i dag DTU) arbejdede sammen på professor Anker Engelunds tegnestue. Deres samarbejde udviklede sig, og en dag blev de enige om at etablere deres egen tegnestue. Virksomheden Rambøll & Hannemann var født. Det blev begyndelsen til en rådgivende ingeniørvirksomhed, som over de næste 60 år voksede og blev en af Nordeuropas førende rådgivere.

De første opgaver
Rambøll & Hannemanns første opgaver var stabilitetsberegning af en skorsten, beregning af en tagkonstruktion til en klædefabrik og Ballongyngen i Tivoli. Opgaverne blev flere og i april 1946 ansatte de deres første medarbejder, Knud Lauridsen, og i 1947 åbnede Rambøll & Hannemann kontor i Århus. Nærhedsprincippet har altid kendetegnet virksomheden også ude i verden og er i dag en del af virksomhedens vision. Local partner – Global Knowledge er centralt i Rambøll.

Engagement
Både Børge Rambøll og Johan Hannemann var meget involverede i samfundet og i medarbejdernes tilfredshed. Derfor er der hos Rambøll stor fokus på den enkelte medarbejders udvikling og velbefindende. Rambøll har en etisk, ansvars- og samfundsbevidst indstilling, som skal skabe respekt og tillid hos kunder og tilfredshed blandt medarbejdere. Hele Rambøll Gruppen har i dag en holistisk filosofi, som er grundlaget for alt, hvad vi laver.

Opkøb og fusioner
I efterkrigstiden blev det de videnskabeligt orienterede ingeniører, der kom til at præge udviklingen. Og her stod Rambøll & Hanneman stærkt. Den stigende efterspørgsel på rådgivende ingeniørydelser krævede et højt videnniveau, og at virksomheden fik tilført nye kompetencer. Det skete ved naturlig vækst  og udvikling samt via fusioner og opkøb. 

I 1981 købte Rambøll & Hannemann managementvirksomheden Gert Hansen A/S, som blev til Rambøll Management, og i 1982 trafikplanlægningsvirksomheden Anders Nyvig A/S. I 1991 fusionerede Rambøll & Hannemann med B. Højlund Rasmussen. Rambøll & Hannemann blev til Rambøll, Hannemann & Højlund. Den største ændring i virksomhedens størrelse og organisation kom i 2003, hvor Scandiaconsult blev købt, og Rambøll Gruppen så dagens lys kort efter. Rambøll var blevet den største tekniske rådgiver i Norden. I 2007 købte Rambøll Gruppen britiske Whitbybird, og det samlede medarbejderantal steg til 6.500. I 2011 købte Rambøll Gruppen britiske Gifford med 550 medarbejdere. I 2014 købte Rambøll en stor del af Pöyry og blev det største rådgivende ingeniørfirma i Finland. I slutningen af 2014 købte Rambøll amerikanske ENVIRON med 1.500 medarbejdere. I dag er der over 14.000 medarbejdere ansat i Rambøll Gruppen. 

Rambøll i dag
Rambøll Danmark er en del af Rambøll Gruppen, som består af følgende øvrige forretningsenheder:

  • Ramboll Finland
  • Rambøll Norge
  • Ramböll Sverige
  • Ramboll UK
  • Ramboll Water
  • Ramboll Environment & Health
  • Ramboll Energy
  • Rambøll Management Consulting

I 1971 blev Rambøll Fonden stiftet.

Rambøll Fonden 
Aktierne i Rambøll Gruppen A/S er ejet af Rambøll Fonden (p.t. ca. 97,5 pct.) samt ledere og medarbejdere (p.t. ca. 2,5 pct.).

Rambøll Fondens hovedformål
Rambøll Fondens hovedformål er at være ejer eller medejer af Rambøll Gruppen A/S og fremme selskabets beståen og udvikling i økonomisk og erhvervsmæssig henseende.

Støtte forskning og uddannelse
Fonden kan støtte forskning og uddannelse, især inden for tekniske og naturvidenskabelige felter, med henblik på direkte eller indirekte at fremme selskabets udvikling og personalemæssige trivsel.

Værdigrundlag
Fondens bestyrelse skal til stadighed arbejde for, at selskabet lever op til sit værdigrundlag: En etisk, ansvars- og samfundsbevidst indstilling, som skaber respekt og tillid hos kunder og tilfredshed blandt medarbejdere.

Læs mere på Rambøll Fondens hjemmeside

Læs mere

Historiebog

Få hele den spændende historie om en af Danmarks mest markante virksomheder.


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites