Holistisk virksomhed

Lige siden Børge Rambøll og Johan Hannemann grundlagde virksomheden, har Rambøll haft en særlig holistisk filosofi.

Kontakt

Morten Peick

Morten Peick

Senior Group Director, Communications & Branding
T: +45 5161 6065

Hos Rambøll tror vi på, at vejen til en sund og bæredygtig forretning går gennem tilfredse, loyale medarbejdere og kunder samt gennem ansvarlighed og omsorg for det samfund, vi er en del af. Den forretningslogik danner grundlaget for Rambølls holistiske filosofi.

Holistisk ledelse

Holistisk ledelse i Rambøll indebærer, at alle medarbejdere bliver involveret i udarbejdelsen af strategier og forretningsplaner. Det sikrer forståelse, engagement og forankring.

Holistisk ledelse er baseret på et princip om løbende læring og udvikling baseret på facts. Processen er en cyklus, der starter med fastlæggelse af målsætninger, og så følger målinger på handlinger og resultater for at identificere områder, der kan forbedres. Initiativer bliver sat i værk, og så opsættes nye målsætninger, og processen starter igen.

Holistisk rapportering

Siden 1995 har den holistiske rapportering udgjort et fast supplement til den finansielle rapportering - bortset fra 2003 hvor Rambøll og Scandiaconsult blev slået sammen.

Modellen for den holistiske virksomhed

Med afsæt i Business Excellence-modellen har vi en ramme, der afspejler den holistiske filosofi. Vi anvender modellen i virksomheden under navnet "den holistiske virksomhedsmodel", og den danner grundlaget for lederskab og rapportering.

Modellen indeholder ni nøglekriterier, som alle er vigtige for Rambøll Danmarks udvikling.

De første fem kriterier er indsatsområderne, det vil sige områder med processer og handlinger, der er nødvendige for at opnå de overordnede firmamålsætninger.

Indsatskriterier

  • Værdier og ledelse
   - Udvikle Gruppens mission, vision og værdigrundlag for at sikre fælles mål, fælles retning og gensidig forståelse- Udvikle professionelt og værdibaseret lederskab på alle ledelsesniveauer.
  • Strategiske processer
   - Systematisk udvikle, kommunikere, anvenden og evaluere strategier og handlingsplaner for at sikre løbende fornyelse
   - Involvere alle medarbejdere i processen at sikre forståelse og forankring.
  • Menneskelige ressourcer
   - Sikre Rambøll Gruppens position som den mest attraktive arbejdsplads for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere
   - Involvere og uddelegere ansvar til medarbejderne i anerkendelse af deres kompetence
   - Sikre løbende kompetenceudvikling.
  • Strukturelle ressourcer
   - Effektivt styre teknologi, information og viden
   - Fremme videndeling og innovation.
  • Rådgivningsprocessen
   - Designe og implementere løsninger i henhold til kundernes behov og forventninger
   Optimere forretningsprocesserne så kunderne altid får det bedste og billigste tilbud.

De sidste fire kriterier er resultatområder, der indeholder konkrete mål og målinger i relation til kunder, medarbejdere, samfund og økonomi.

Resultatkriterier

  • Kunderesultater
   - Måle og evaluere tilfredshed og loyalitet for hele tiden at blive bedre.
  • Medarbejderresultater
   - Måle og evaluere tilfredshed og loyalitet for at identificere områder, der skal forbedres.
  • Samfundsresultater
   - Måle omverdenens opfattelse af Gruppens indsats i forhold til social ansvarlighed og bæredygtig udvikling.
  • Økonomiske resultater
   - Måle finansielle resultater for at følge op på målopfyldelsen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites