Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Rambøll Danmark, inkl. Rambøll Miljø & Sundhed, Rambøll Vand og Rambøll Energi

Markku Moilanen

Søren Holm Johansen

Bo Pedersen

Peter Dernert (Medarbejderrepræsentant)


Stephen Whitham (Medarbejderrepræsentant)


Bestyrelsen i Rambøll Management Consulting

Søren Holm Johansen


Thomas Rand

Martin Haaning (Medarbejderrepræsentant)

Birger Kidmose (Medarbejderrepræsentant)

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918