Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningen

Kontakt

Helle Huse

Helle Huse

Senior projektchef
T: +45 5161 3625
Lars Testmann

Lars Testmann

Projektleder, Civilingeniør
T: +45 5161 3607

Tænk hensyn til trafiksikkerhed ind tidligt i planlægningen

Rambøll har i et samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en vejledning om trafiksikkerhed målrettet byplanlæggere i kommuner og private firmaer.
Vejledningen skal sikre, at hensyn til trafiksikkerhed også tænkes ind i de tidlige planlægningsfaser - blandt andet i lokalplanerne.

Trafiksikkerhed er bare et af mange emner, som en byplanlægger skal tage stilling til i forbindelse med lokalplaner og udviklingsprojekter.

Det er vigtigt, at trafiksikkerhed tænkes med helt fra starten for at få gode fremtidssikre løsninger, der udformes i bedste sammenhæng med den omgivende by.

Derfor har Rambøll i et samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en vejledning for byplanlæggere, som omhandler de mest gængse og aktuelle trafiksikkerhedsspørgsmål i forbindelse med byplanlægning.

Vejledningen er let tilgængelig og giver hurtigt svar på de mest almindelige trafiksikkerhedsspørgsmål og en henvisning til, hvor det er muligt at søge mere detaljeret viden.

Udover afsnit om trafiksikkerhed generelt, samt den bagvedliggende lovgivning og planlægningsprocessen, omhandler vejledningen følgende emner:

  • Sammenhæng med den øvrige by
  • Trafikken i området
  • Sikre veje og stier
  • Detailhandel
  • Parkering
  • Shared Space
  • Inventar og materialer
  • Trafiksikkerhedsrevision

Emnerne er valgt i dialog med by- og trafikplanlæggere i 5 kommuner af forskellig størrelse fordelt over hele landet.

Udover ønsker til konkrete emner var det mest fremtrædende budskab fra alle interviewede, uanset om de var by- eller trafikplanlæggere, at vellykkede planer og gode, nytænkende løsninger bedst opstår, når trafikplanlæggere og byplanlæggere husker at bruge hinanden og taler sammen løbende, helt fra ide til færdig plan.  

Vejledningen er udsendt til alle landets kommuner og publiceret på Vejdirektoratets hjemmeside.

Læs mere

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites