AAB og Rambøll i fællesprojekt om digitale opmålinger

Digitale opmålinger ved RHO

Digitale opmålinger ved RHO

Boligforeningen AAB gennemfører digitale opmålinger for at identificere potentielle muligheder for omkostningsreduktioner. Opmålingerne indebærer 3D-scanning og 3Dmodellering af op til 2.000 bolig- og erhvervslejemål. Sammenlagt er der tale om et mængdeudtræk af bygningsdele for i alt ca. 200.000 kvm

AAB er Danmarks ældste og største boligforening med over 19.000 lejemål. Organisationsbestyrelsen besluttede i 2018, at alle boliger i AAB skal opmåles digitalt. AAB består af mere end 100 afdelinger, og en stor del af boligmassen er over 100 år gammel. Dertil skal lægges, at mange beboere gennem tiden har udnyttet råderetten til at sætte deres personlige præg på boligen. Det er derfor en omfangsrig opgave at få digitaliseret alle de forskellige typer af boliger. Når digitaliseringen er fuldført, vil AAB eje alle data for opmålingerne. Disse skal bruges til det videre arbejde i afdelingerne, i dialogen med kommunen samt nuværende og nye rådgivere. 

AAB vil fremover dokumentere mere om egne bygninger - ikke på papir, men med digitale data. Håndtering af digitale data er omfattende. Det kræver ny læring til personalet som bl.a. omfatter driftskoordinatorer, IT, alle beboerdemokraterne i afdelingsbestyrelserne samt øvrigt administrativt personale.  

Reduktion af driftsomkostninger

I foråret 2019 gennemførte AAB et pilotprojekt, som gav værdifuld viden om digital opmåling af både boliger og fællesrum. Med det afsæt gennemførte AAB i efteråret 2019 et udbud på digital opmåling af alle AAB-afdelinger. Formålet er både effektiviseringer i driften via opmålingerne men også fremtidssikring af bygningerne.  Opmålingerne vil omfatte 3D-scanning og 3D-modellering af boliger, erhvervslejemål, opgange, vaskerier m.m., der tilsammen giver et højt detaljeringsniveau og dermed et pålideligt mængdeudtræk, som AAB kan bruge i foreningens fremadrettede driftsaktiviteter. Det giver AAB mulighed for at udpege potentielle omkostningsbesparende løsninger på driftssiden samt at føre en mere detaljeret dialog i arbejdet med rådgivere under f.eks. renoveringer.

”Projektet, ”Digital opmåling”, i AAB har et klart sigte på at effektivisere gennem digitalisering, herunder styring af drift og vedligeholdelse. I alt vil der blive opmålt tæt på 2.000 lejemål af forskellige boligtyper, inden vi har været hele vejen rundt. Derudover opmåler vi opgange, køkkentrapper, vaskerier, varmecentraler, afdelingskontorer, beboerlokaler og erhvervslejemål for at få det totale digitale overblik i samarbejdet med vores afdelinger ”, siger Teresa Christensen, der er projektleder for ”Digital opmåling” i AAB. 

Strategiske samarbejder

Udbuddet blev vundet af Rambøll, der varetager rollen som totalrådgiver for gennemførelsen af den digitale opmåling. Projektet udføres i et samarbejde mellem Rambøll og LE34. LE34 vil være ansvarlig for 3D-scanning i både boliger og fællesrum. 

Rambølls Reality Capture vil fungere som kvalitetsansvarlige i grænsefladen fra dataprocessering af punktskyer til 3D modellering. Derudover vil Rambølls arkitekter stå i spidsen for 3Dmodelleringsteamet i samarbejde med Rambølls Engineering Center, hvor størstedelen af 3Dmodelleringen vil blive udført i 2020/2021. 

De digitale opmålinger af boligerne har opstart i januar 2020 og forventes færdig ultimo 2020. Opmålinger af bl.a. opgange, vaskeri, beboerlokaler samt erhvervslejemål m.m. forventes afsluttet ved udgangen af april 2021.

  

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites