Århus Multimediehus - akustik

Kontakt

Allan Jensen

Allan Jensen

Seniorspecialist, Akustik og Støj
T: +45 5161 5812

Ydelser vi leverede

Rambøll har som bygherrerådgiver bistået Århus Kommune med at opstille kvalitetsmål. Multimediehusets mange funktioner stiller krav til rumakustiske og bygningsakustiske løsninger.

Et kulturelt samlingspunkt

På Århus Havns sydlige bastion, hvor åen og gågaden har deres udmunding, vil Århus Multimediehus stå klar i 2014. Bygningen skal fungere som både arkitektonisk vartegn og kulturelt samlingspunkt for Århus. Den skal bl.a. rumme byens hovedbibliotek, Borgerservice og en koncertsal.

Akustiske forhold vigtige

I en bygning med mange funktioner er det særlig vigtigt at skabe gode akustiske forhold, som giver brugere og besøgende en god oplevelse af alle bygningens rum. Århus Kommune bad derfor Rambøll om en analyse af de lydtekniske og akustiske forhold, der skal tages hensyn til. Ønsket var at understøtte målet om et velfungerende hus.

Præcise krav

Århus Kommune fik mulighed for at tænke rumakustik, bygningsakustik og støj ind i projektet på et tidligt tidspunkt og kunne dermed formulere præcise krav til byggeriets akustiske egenskaber.

Redegørelse om akustik

Som bygherrerådgiver på akustikområdet har Rambøll forestået udarbejdelsen af en redegørelse for de akustiske forhold. Der blev lagt særlig vægt på de lokaler, eksempelvis koncertsalen, som kræver specielle akustiske forhold. Der blev givet en række anbefalinger om de bygningsakustiske og rumakustiske krav til byggeriet. Tilsvarende omhandlede redegørelsen også støj udefra, primært fra trafik.

En samlet redegørelse om de akustiske og støjmæssige forhold er et grundlag for valg af de krav, der skal stilles til et byggeri.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites