Aarhus Social- og Sundhedsskole

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Aarhus Social- og Sundhedsskole

Kontakt

Jens Christian Bach

Jens Christian Bach

Project Director
T: +45 51617778

Ydelser vi leverede

Århus Social- og Sundhedsskole er en erhvervsskole, som tilbyder en række uddannelser, der har sundhed, omsorg og pædagogik til fælles.

Den nye skole skal have følgende uddannelser:

  • Grundforløbet
  • Uddannelse til Social- og Sundhedshjælper / Social- og Sundhedsassistent
  • Pædagogisk assistent uddannelsen (PAU)
  • Efteruddannelse (EVU)

Den nye skole, på ca. 11.000 m2 vil indeholde varierende undervisningsfaciliteter fra de klassiske undervisningsrum til specielle faglokaler samt desuden grupperum, studieområder, musik/drama- og idrætsfaciliteter m.m.

Rambøll er som gennemgående bygherrerådgiver ansvarlig for den samlede proces fra det indledende pædagogiske forløb til ibrugtagning af skolebyggeriet, herunder specielt afklaring af pædagogiske visioner, fcorprogrammering og tekniske undersøgelser, udarbejdelse af byggeprogram, EU-udbud og kontrahering, faglig sparring med projekterende rådgivere, overordnet tilsyn og opfølgning i udførelsesfasen samt koordinering i forbindelse med bygherreleverancer

Den samlede entreprisesum udgør ca. 140 mio. DKK.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites