Aarhus Tech - Renovering og modernisering

Aarhus Tech

Aarhus Tech

Ydelser vi leverede

Aarhus Tech ønskede at at skabe et åbent, inspirerende og udviklende studiemiljø ved  Campus på Hasselager Allé - med nyt Center for Autoteknologi CfA, der skulle give mekanikeruddannelsen mulighed for at udvikle sig.

Projektet omfatter renovering af skolens ca. 1900m2 værksteder og faglokaler, samt nybygning af 1600m2 undervisningslokaler og værksteder. De 4 eksisterende bygninger med værkstedshaller er i store træk bevaret, men renoveret med bl.a. nyt ovenlys og lysbånd samt med nye facadepartier med porte og glas.

Installationer er udskiftet og tilpasset til en moderne automekaniker arbejdsplads.

De nye tilbygninger er opført med en højere arkitektonisk værdi, som løfter det samlede indtryk fra værende klassiske haller til et dynamisk og moderne skolemiljø med teorilokaler og plads til praktiske udfoldelser.  

Rambøll har været totalrådgiver med Arkitekterne Pluskontoret A/S som underrådgiver. Rambøll har forestået projektledelse,  projekteringsledelse og udbud, mens Pluskontoret A/S har forestået byggeledelsen.

I forbindelse med udbuddet er stillet krav vedr. sociale klausuler, ligesom bygherrens forpligtelser i forhold til koordinering af arbejdsmiljø er varetaget af totalrådgiverteamet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites