Åstederne

Åstederne

Åstederne

Kontakt

Mia Sorgenfrey

Mia Sorgenfrey

Landskabsarkitekt
T: +45 5161 0305

Ydelser vi leverede

Kolding Kommunes byrumsprojekt revitaliserer å-forløbet gennem Kolding. Projektet sætter fokus på, hvordan de fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv. Der har været fokus på bevægelse i det fri, lige dér hvor man bor eller færdes i det daglige.

De i alt 10 ”Å-steder” og 3 særlige ”Omveje” er planlagt i dialog med interessenterne i området omkring åen.

Hvert ”Å-sted” og ”Omvej” har fået hver deres karakter og identitet, som er inspireret af den omkringliggende kontekst. De skaber mulighed for leg, aktivitet eller blot stille ophold med udsigt til byens liv, Kolding Å og Å-parken.

Et eksempel er ’Vinden i Piletræerne’, som er det første Å-sted, man møder langs Kolding Å, når man kommer fra byen. Dernæst kommer ’Tingstedet’ ved det nye Domhus. ’Knudepunktet’ er et fitnessfelt og ’Spor i Naturen’ er en træbro, som spænder ud over et vådområde med mulighed for at sidde og nyde åens vand.

Kolding Kommune er bygherre på opgaverne.  Undervejs i projektet har Rambøll samarbejdet med de lokale kræfter for at skabe det bedste resultat for lokalområdet. Vi har bl.a. samarbejdet med studerende fra Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus. Projektet startede i 2010, og er fortsat under udvikling.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites