Administrationsbygning, Grøndalsvej 1

Grøndalsvej

Grøndalsvej

Kontakt

Jonna Nielsen

Jonna Nielsen

Ingeniør
T: +45 5161 7774

Den nye tilbygning til administrationsbygningen på Grøndalsvej 1 stod færdig i 2012.

Med energivenlige løsninger er bygningen blandt Danmarks første kontorbygninger med klassificeringen 0-energihus.

0-energihuset er klassificeret efter: Be06: 0 kWh/m2 pr. år.

Huset bliver opført blandt andet med solceller, solfangere, genvinding på ventilationen, genbrugsglas på facaderne og udnyttelse af mange passive tiltag.

Den samlede entreprisesum var på 120.000.000 kr.

Rambøll har varetaget bygherrerådgivningen på projektet, herunder programmering; EU-udbud i totalentreprisekonkurrence herunder dokumentations krav og pointsystem for bæredygtighedstiltag; kontrahering samt opfølgning på totalentreprenørens varetagelse af kvalitet, tid og økonomi i hhv. projekterings og udførelsesfase.

Desuden har Rambøll foretaget miljøtilsyn i forbindelse med mulig jordforurening på byggegrunden.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites