Afdækning af trafikanters adfærd baseret på videoanalyse

Cyklister. Foto: Alexander Ørstrøm Bjødstrup / Sikandar Photography

Cyklister. Foto: Alexander Ørstrøm Bjødstrup / Sikandar Photography

Kontakt

Anders Torp Madsen

Anders Torp Madsen

Senior engineer
T: +45 51611123

Rambøll har gennemført en adfærdsanalyse for Københavns Kommune, der afdækker ændringer i trafikanters adfærd som følge af planlagte ændringer på cykelbanerne på H.C. Andersen Boulevard.

Københavns Kommune havde lavet en plan for ændringer af vejafmærkning for to afkortede cykelstier på H.C. Andersens Boulevard, som er en af de mest trafikerede veje i København.

Kommunen ønskede, at Rambøll stod for analysen af, hvordan ændringer ville påvirke trafikanternes adfærd med fokus på højresving og cyklister.

Rambøll leverede en adfærdsanalyse bestående af en 

  1. Videoanalyse af trafikanter i før- og efter-situation
  2. Vurdering af adfærdsændring, med særligt fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed
  3. Opstilling af anbefalinger for lignende forsøg i fremtiden.

Rambøll stod for at registrere og analysere trafikanternes adfærd i før- og efter-situationen og beskrev efterfølgende resultaterne ud fra videoanalyse og vurderede hvilke forbedringer og forringelser, vejmærkeændringerne førte med sig.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites