Affaldsforbrændingsanlæg i Malmø

Kontakt

Ole Poulsen

Ole Poulsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 8438

Ydelser vi leverede

Rambøll har siden 1998 været totalrådgiver for nordens største affaldsforbrændingsanlæg, SYSAV. Vi har netop afsluttet etablering af en ny ovnlinie 4 med en behandlingskapacitet på 25 tons affald i timen. Den nye ovnlinie er bygget parallelt med ovnlinie 3 og er leveret af den samme leverandør, MARTIN/LAB. En vigtig del af projektet har været at optimere energiproduktionen på anlægget og at sikre overholdelse af det seneste EU-direktiv.

Velstand resulterer i mere affald

Ligesom mange andre steder rundt omkring i verden oplever Malmø stigende affaldsmængder i takt med den økonomiske udvikling. På affaldsforbrændingsanlægget reduceres affaldsmængderne ved termisk behandling, og på samme tid produceres der el og fjernvarme til gavn for SYSAVs ejerkommuner. Anlægget overholder de strengeste miljøkrav, og på nogle områder, herunder NOx, er garantikravene endda strengere end EUs.

Affald til varme og el

Anlægget modtager husholdnings- og industriaffald fra ca. ½ million indbyggere i anlæggets 14 ejerkommuner i den sydlige del af Skåne. Efter udvidelsen har anlægget nu kapacitet til behandling af 650.000 tons affald årligt med produktion af 1.4 TWh varme og 0.3 TWh el.

Førende inden for affaldsforbrænding

Rambøll er den europæiske rådgiver, der har den længste og mest omfattende erfaring med affaldsforbrænding. I årenes løb har vi været ansvarlige for planlægning, projektering, udbud, tilsyn, idriftsættelse og opfølgning på mere end 50 forbrændingsanlæg i Skandinavien og i andre dele af verden.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites