Affaldsforbrændingsanlæg i Rotterdam

Kontakt

Peter Heymann Andersen

Peter Heymann Andersen

Group Chief Operating Officer, Markets
T: +45 5161 8454

Feasibility studie og udbud

I Holland har vi udarbejdet et feasibility study af en renovering af AVI Brielselaan-anlægget i Rotterdam, og vi bistår nu AVR med skitseprojektering, udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger i forbindelse med etablering af to nye ovnlinjer med en behandlingskapacitet på 200.000 tons affald om året hver. Rambøll er ansvarlig for både maskinel, el/SRO og byggeri.

Energiproduktion

Anlægget har fire 12 t/h ristefyrede ovnlinjer, som blev taget i drift i begyndelsen af 1960'erne. Det behandler i øjeblikket 380.000 tons affald om året og udnytter energien til elproduktion.

Anlægget har en begrænset restlevetid, så for at sikre behandlingskapaciteten har AVR besluttet at udvide. Energiproduktionen vil primært være el, men man forudser også en vis produktion af fjernvarme.

3D-visualisering

Anlægget vil få en vis størrelse og visuel indvirkning på omgivelserne. Takket være Rambølls innovative layoutløsninger, som vi har illustreret ved hjælp af vores 3D-visualiseringsprogram, kan det eksisterende anlæg fortsætte driften, mens de to nye ovnlinjer opføres. Dette er naturligvis vigtigt i forhold til det fortsatte behov for at kunne behandle affald og undgå tab af indtægter fra salg af den energi, der produceres i behandlingsprocessen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites