Affaldsforbrændingsanlæg på Isle of Man

Kontakt

Nils Christian Holm

Global Spearhead Director, Energy from Waste
T: +45 5161 8648

Ydelser vi leverede

Efter vedtagelse af en national affaldsstrategi besluttede regeringen på Isle of Man i 1997 at opføre et affaldsforbrændingsanlæg med genindvinding af energi i udkanten af Douglas.

Øer står over for særlige udfordringer

I og med at Isle of Man er en ø, står den over for en række udfordringer med hensyn til begrænsede landarealer, mangel på arbejdskraft, svingende affaldsmængder på grund af turisme og begrænset adgang til stordriftsfordele ved de tilgængelige affaldshåndteringsløsninger. Med henblik på at sikre uafhængighed og pålidelighed i affaldshåndteringen og opnå en bæredygtig og omkostningseffektiv løsning besluttede man derfor at etablere et forbrændingsanlæg til behandling af det affald, der genereres på øen.

Forbrændnosaurusen

Anlægget, som har en enestående arkitektur og i folkemunde kaldes “forbrændnosaurusen”, består af to ovnlinier: En til behandling af 65.000 tons husholdnings- og industriaffald årligt og en til behandling af 5.000 tons klinisk affald, dyreaffald, hele dyrekroppe, spildolie og frasigtet materiale fra spildevandsrensning. Anlægget modtager affald fra 77.000 indbyggere. På anlægget produceres der 40.000 MWh el om året med mulighed for produktion af varme.

Kontrakt på 25 års drift

I oktober 2000 blev der indgået kontrakt med SITA om 25 års drift af anlægget, som har en anlægsværdi på 40 millioner britiske pund.

Anlægget har været i drift siden august 2004.

Totalrådgivning

McCarthy-Rambøll jv. har fungeret som totalrådgiver for Isle of Mans regering med ansvar for planlægning, projektering, udbud, kontrahering og tilsyn på anlægget.

Rambøll administrerer nu Isle of Mans regerings forpligtelser i den 25-årige driftsperiode ifølge kontrakten mellem operatøren og regeringen. Kontrakten definerer parternes økonomiske, tekniske og ledelsesmæssige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med driften af anlægget.

Andre forbrændingsprojekter på øer

Rambøll har adskillige referencer på affaldsforbrændingsprojekter på øer, herunder Guernsey, Alderney, Bermuda, Gibraltar, Mauritius, Mallorca, Færøerne og Island. Det kræver særlige hensyn at udvikle et velfungerende og bæredygtigt affaldshåndteringssystem på en ø. Denne erfaring har vi.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites