Albertslund Nord

Albertslund Nord

Albertslund Nord

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

I Albertslund Nord har vi renoveret med henblik på at bevare bebyggelsens eksisterende struktur, bringe eksisterende kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilføre bebyggelsen en arkitektonisk og materialemæssig kvalitet.

En omfattende facaderenovering, renovering af friarealer og opførelse af nye bygninger i terræn tilfører bebyggelsen liv, variation og overskuelighed samt et miljømæssigt aspekt – bl.a. i kraft af nye affaldsskure.

Bebyggelsen er fremtidssikret gennem en bevidst brug af materialer, der er af høj kvalitet, robuste og tilpasset livet i bebyggelsen. Dermed skal helhedsplanen for Albertslund Nord være med til at sikre attraktive lejligheder mange år frem.

Rambøll har leveret alle arkitekturydelser – herunder helhedsplan, projektforslag samt projektering. Helhedsplanen er gennemført med en omfattende brugerinddragelse. I 2014 blev afdelingens udearealer renoveret. Læs mere om landskabsprojektet her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites