Bygherrerådgivning: Bellahøj – et ikon i København

Kontakt

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Ydelser vi leverede

Bellahøj-bebyggelsen er en almen boligbebyggelse, der blev opført i 1951-57 af de fire almene boligorganisationer AAB, fsb, AKB og SAB. Bebyggelsen er et af hovedstadsområdets mest ikoniske byggerier og anerkendt som et af efterkrigstidens mest banebrydende boligbyggerier. Bebyggelsen er af Københavns Kommune og Kulturstyrelsen udpeget til at have en unik bevaringsværdi, men fremstår i dag med et udtalt behov for renovering. Der er afsat ca. 1,5 mia. DKK inkl. moms i anlægsomkostninger til renoveringen.

De fire boligorganisationer igangsatte og gennemførte derfor en projektkonkurrence i henhold til Udbudsdirektivet. Formålet med projektkonkurrencen var at få en arkitektonisk hovedidé for renovering af bebyggelsens facader og landskab.

Samtidig var det afgørende for bygherrerne, at det efterfølgende renoveringsprojekt (både projektering og udførelse) kunne udføres separat af hver enkelt boligorganisation. Rambøll var med til at udvikle en udbudsmodel, der kunne varetage disse interesser og ydermere sikre, at modellen ville understøtte bevaring af et væsentligt kulturmiljø i Danmark.

 

Unik samarbejdsmodel mellem bygherrer, styrelse og kommune

Undervejs i denne proces indsendte Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur et forslag til Kulturstyrelsen om fredning af Bellahøjbebyggelsen.

En fredning ville have en række konsekvenser for renoveringsforløbet, og derfor blev der indledt et samarbejde imellem ejerkredsen og Kulturstyrelsen med det formål at opnå en renovering af høj kvalitet med respekt for både de bygnings- og landskabsmæssige bevaringsværdier, der er i Bellahøjbebyggelsen.

Rambøll bistod bygherregruppen med at definere rammerne for samarbejdet og efterfølgende har Rambøll faciliteret samarbejdet imellem bygherrerne, Kulturstyrelsen og Københavns Kommune med hensyn til alt der har haft med udvikling og gennemførelsen af konkurrencen at gøre.

Denne samarbejdsmodel har ikke før været afprøvet i Danmark og er allerede nu et forbillede for lignende sager.

 

Om arkitektkonkurrencen og Rambølls konkrete ydelser

Rambøll har faciliteret processen fra fastlæggelse af vision og udbudsstrategi, udarbejdelse af konkurrenceprogram over gennemførelse af prækvalifikation til gennemførelse af projektkonkurrencen som konkurrencesekretariat for de fire bygherrer i en kompliceret proces med mange interessenter.

Konkurrencen er udviklet og gennemført for KAB på vegne af AAB, AKB København, fsb og SAB.

Vinderen af arkitektkonkurrencen blev fundet juni 2013. Teamet bestod af Henning Larsen Architects A/S, Erik Møller Arkitekter, Orbicon, GBH Landskabsarkitekter og Rekommanderet med projektet 'Bellahøj genfortælles'.

Læs mere om arkitektkonkurrencen

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites