Atletion, til- og ombygning

Aletion

Aletion

Kontakt

Rikke Skov Rosenskjold

Rikke Skov Rosenskjold

Afdelingsleder
T: +45 51611094
For at sikre Aarhus Stadion – Atletion/NRGi Park bedre og nutidige publikumsfaciliteter ønskede driftsoperatør og bygherren Aarhus Kommune, at anlægget blev om- og tilbygget.

Der blev udført udbygning af flugtvejstrapper, så kapacitet på station blev øget, tilbygget toiletfaciliteter, tilbygget backstagefaciliteter og depoter i kælder samt underjordisk tilkørselstunnel og nye serveringsøer mv.

Rambøll varetog bygherrerådgivning på hele projektet - bistod med behovsafklaring, programmering og udbud af opgaven i totalentreprise, varetog bygherretilsyn, opfølgning på kvalitet, tid og økonomi i forhold til totalentreprenør samt inddragelse og koordinering med bygherre.

Desuden bistod Rambøll totalentreprenør med miljøvurderinger af jord, herunder en optimeret sortering og klassificering af jorden i ren, let forurenet og forurenet jord.

Omkostningerne til bortskaffelse af jord fra projektet blev i den forbindelse reduceret med over 1 million kr.

I forbindelse med projektet udførte Rambøll desuden miljøtilsyn på sorteret opgravet jord i 3 forureningskategorier. Der blev derved opnået en §19 tilladelse til at køre let forurenet jord til en nærtliggende beplantningsvold.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites