Banedanmark - asbestregistrering

Kontakt

Søren Preben Eiberg Nielsen

Søren Preben Eiberg Nielsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 6459

Banedanmark valgte Rambøll til at gennemgå samtlige Banedanmarks bygninger over hele landet, dvs. ca. 200 bygninger, for asbest. Derudover har Rambøll udarbejdet procedure for information omkring asbest og håndtering af eventuel asbest i bygningerne.

Rambøll har foretaget en systematisk gennemgang for at afdække forekomst af asbest i ca. 500 bygninger fordelt på 5 områder

Der er foretaget en visuel gennemgang af bygningerne og der er foretaget en registrering af evt. asbestholdige bygningsdele. Der er udtaget prøver for dokumentation af evt. asbestholdige materialer og der er foretaget en risikovurdering ift. risikoen for at blive eksponeret for asbest.

Endvidere blev der gennemgået og kommenteret procedurer for, hvordan problemet skulle løses, og hvordan orienteringen skulle foregå såvel internt som eksternt.

Formålet med opgaven var, at skabe et overblik over forekomster af asbest i Banedanmarks's bygninger og deraf skabe grundlag for en evt. indsats i form af forsegling, renovering eller fjernelse. Endvidere kunne Rambøll sikre at de fornødne procedurer bliver etableret.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites