Bedre mobilitet for skoleelever i Gentofte

Kontakt

Helle Huse

Helle Huse

Senior projektchef
T: +45 5161 3625
Rambøll har udarbejdet et forslag til et samlet cykelrutenet i Gentofte Kommune. Formålet er at skabe bedre mobilitet og tilgængelighed til alle skoler i kommunen.

Mobilitetsplanlægning med fokus på skoleelever

Trafikken til og fra skoler er et centralt emne, når vi taler om mobilitetsplanlægning og trafiksikkerhedsarbejde.

Skoleelevers tryghed og sikkerhed ved at cykle til og fra skole, både alene og i selskab med andre, er en vigtig forudsætning for, at de bliver trafikvante i en tidlig alder.

Når eleverne oplever friheden til at færdes under gode vilkår, så skaber vi det rigtige grundlag for den senere adfærd i trafikken og ikke mindst deres valg af transportform.

Kortlægning af skoleveje og elevernes færden

Forslaget til et samlet cykelrutenet er lavet på baggrund af en kortlægning af de eksisterende stier og de korteste ruter for alle skoleelever i Gentofte Kommune. Der er også lavet besigtigelser i nærområdet omkring de 19 grundskoler i tidsrummet om morgenen, hvor eleverne møder i skole.

Resultatet er et forslag til indsatsområder og løsninger, som samlet set kan forbedre skoleelevernes mobilitet og mulighed for at færdes alene på stier og veje til og fra skole.

Der tages højde for cyklisternes evner og erfaringer

Tryghed og sikkerhed for cyklister på skoleveje afhænger også af cyklistens evner og erfaring i at færdes i trafikken. Derfor er der også udarbejdet et forslag til overordnede kriterier for, hvornår børn kan færdes på hvilke vejklasser i Gentofte Kommune.

Forslaget kan både bruges i forhold til at udpege cykelruter og i forhold til skolernes trafikpolitik og dialog med forældrene.

Særlig indsats omkring skolerne

En stor del af de overordnede veje i Gentofte Kommune har allerede gode forhold for cyklister. Mange af skolerne ligger dog i lokalområder og ved lokalveje, hvor trafikken i perioden omkring skolernes mødetid kan være meget intens.

Forslaget til forbedringer af cykelrutenettet skal derfor især skabe bedre forhold i disse områder.

Baggrund

Skoleelever i Gentofte Kommune bor spredt over hele kommunen og har fra 2014 frit skolevalg i ét stort skoledistrikt. Derfor er alle veje i Gentofte Kommune i princippet skoleveje.

Kortlægningen og forslag til forbedringer er et supplement til Gentofte Mobilitetsundersøgelse, Trafiksikkerhedsplan og Skoleundersøgelse.

Næste skridt

Kortlægningsresultater og konklusioner samt oplæg til indsatsområder og løsninger er planlagt til at blive politisk behandlet og præsenteret samlet på et møde for alle skolebestyrelser i 2014.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites