Hillerød Kommune Fælles Digital Beredskabsplan til Vandværker

Water Fountain

Water Fountain

Kontakt

Marianne B. Marcher Juhl

Marianne B. Marcher Juhl

Afdelingsleder
T: +45 5161 6428

Ydelser vi leverede

14 vandværker har i samarbejde med Hillerød kommune og beredskabet opdateret den fælles beredskabsplan i kommunen. Beredskabsplanen er endvidere gjort digital i Rambøll & Falcks digitale risikoværktøj Vandrisk.

Beredskabsplanen opdateres så den bliver nemt tilgængelig i Vandrisk i forhold til de forskellige risici, som kan opstå i vandforsyningsanlæg.  

I samarbejde mellem vandværker, kommunen og beredskabet fastlægges de oplysninger og data, som minimum skal være tilgængelig for hvert vandværk i en beredskabssituation.

Der udarbejdes kort og kontaktoplysninger, som lægges ind i Vandrisk. Der ud over har vandværkerne mulighed for selv at supplere med diverse oplysninger, som de ønsker på deres Vandriskportal.

Da Vandrisk er et risikostyringsværktøj, vil det senere kunne udvides til at omfatte den forebyggende del – dokumenteret drikkevandsssikkerhed.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites