Faunapassage i Bogense Bybæk ved Neder Mølle

Kontakt

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

Ydelser vi leverede

Ved hovedvejens indkørsel til Bogense By ligger ejendommen Harritslevvej 2. Ejendommen
råder over resterne af et gammelt mølleanlæg, kaldet Neder Mølle. Mølleanlægget og det tilhørende stemmeværk dannede et vandfald på ca. 3,5 meter, som spærrede for Bogense Bybæks naturlige spredning af vandløbets smådyrs- og fiskefauna.
En faunapassage har genskabt fiskenes spredningsmuligheder og givet dem adgang til et naturligt gydeområde, der ellers har været isoleret i mere end 500 år på grund af mølleopstemningen. Projektet vil kunne genskabe en selvreproducerende ørredbestand og sikre den øvrige vandløbsfaunas spredning og biodiversitet.

Et paradis for ørreder

Den nye faunapassage, som året rundt er uden store niveauspring, dvs. uden meget kraftig strøm, sikrer passage for alle vandløbets fisk og smådyr. De havørreder, som i efterårsmånederne trækker op i Bogense Bybæk, var før projektets gennemførelse henvist til at gyde på en meget kort strækning, umiddelbart nedstrøms for Neder Mølle.
Ved at etablere en faunapassage udenom vandfaldet ved møllen er der skabt adgang til en strækning, der i dag fremstår som et værdifuldt naturvandløb. De ca. 1,5 km vandløb, som der er skabt adgang til, er i særklasse som gyde- og opvækstvandløb for ørreder.
Med projektets gennemførelse er det realistisk, at ørredbestanden i Bogense Bybæk mangedobles, hvilket er konstateret ved efterfølgende optælling af gydebanker. Da størstedelen af vandløbets ørreder vandrer til havs, vil dette understøtte kystfiskeriet efter havørreder og tiltrække lystfiskerturister til de nordfynske kyster.

Rambølls ydelse

Rambølls arbejde har omfattet forundersøgelse (idé til udformning af faunapassagen), detailprojekt, udbudsmateriale og anlægstilsyn i forbindelse med projektet ved Neder Mølle i Bogense Bybæk. Herunder har Rambøll blandt andet stået for opmåling af eksisterende forhold, konsekvensvurderinger, dimensionering og overslag over anlægsudgifter. Detailprojektet omfatter alle de tekniske ændringer, herunder dimensionering af strygets udformning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites