Borgerinddragelse i Latinerkvarteret

Latinerkvarteret i København

Latinerkvarteret i København

Kontakt

Søren Mikkel Berg

Søren Mikkel Berg

Senior Kommunikationskonsulent
T: +45 5161 4697

Ydelser vi leverede

Hvordan kan man skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere og på samme tid bevare en bydels særpræg og diversitet? Kompetencecenteret for Projektkommunikation skabte grundlag for udviklingen af trafik- og bymiljø i Københavns Latinerkvarter.

Et unikt byrum

I Latinerkvarteret findes et intenst byliv blandt unikke, gamle bygninger og snævre stræder. Travle fodgængere, cyklister, beboere og et levende erhvervsliv skaber en sammensat blanding af både funktioner, oplevelser og interessenter, som er helt særligt for bymidten.

Bedre forhold for cyklister og fodgængere

Udgangspunktet for opgaven var et ønske om at kortlægge idéer og ønsker blandt beboere, erhvervsdrivende og besøgende til forbedringer af forholdene for de mange cyklister og fodgængere i kvarteret.

Udfordringen var, at både cyklister og fodgængere skulle have bedre forhold i de smalle gader, mens der samtidig skulle være plads til de erhvervsdrivende. Og ikke mindst skulle den lokale viden inddrages og skabe grundlag for arbejdet med en samlet projektudvikling og en videre politisk behandling for kvarteret.

Antropologisk feltstudie og borgerinddragelse

Rambølls Kompetencecenter for Projektkommunikation gennemførte indledende en antropologisk undersøgelse af forholdene og døgnrytmen i kvarteret samt planlagde, afholdt og samlede op på et borgermøde på Københavns Rådhus i foråret 2013.

Formålet med den antropologiske undersøgelse var at få værdifulde input til, hvordan der bedst kunne tages hensyn til det særlige byliv. Denne viden blev brugt til at sætte rammen under borgermødet, hvor formålet var at give fagfolk og lokale borgere mulighed for sammen at udvikle idéer til forbedringer i kvarteret.

Klare budskaber skaber entydig kommunikation

Kompetencecenteret for Projektkommunikation skabte grundlaget for en succesfuld inddragelse om et kompliceret projekt, hvor der kom mange og til tider modstridende meninger på bordet, og formidlede efterfølgende viden og input fra mødet i et opsamlingsnotat.

Notatet har gjort det tydeligt, hvilke hensyn der bør tages, når man i den samlede projektudvikling skal skabe en god løsning, så der er plads til alle interessenter i bymidten.

Før mødet forberedte Rambøll desuden fagfolkene i Københavns Kommune til dialogen. Dette omfattede bl.a. spørgsmål og svar til vigtige emner, et mødekoncept og generel mødeforberedelse. Forberedelsen gjorde, at kommune og fagfolk var i stand til at kommunikere klare og entydige budskaber til borgermødet. Samtidig sikrede processen en forventningsafstemning mellem myndighed og borger om mulighederne og begrænsninger i for udvikling af kvarteret.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites