Byggemodning, Trekroner Øst, Roskilde

Kontakt

Jan Villumsen

Jan Villumsen

Områdechef, cand. arch. maa mdl, Transport Øst - By og trafik
T: +45 5161 3621

Ydelser vi leverede

Projektet omfatter byudvikling af Trekroner Øst umiddelbart nord for Roskilde Universitetscenter. Der forventes opført cirka 1200 boliger samt erhverv, fritidsanlæg og institutioner i perioden 2006-2020.

Ved planlægning og projektering af området er der taget udgangspunkt i, at eksisterende landskabelige træk bevares, og at naturindholdet i og mellem bebyggelserne styrkes.

Ved byudviklingen af Trekroner Øst har Roskilde Kommune valgt, at afvanding fra vej og tag skal ske via åbne render i stedet for et traditionelt rørlagt regnvandssystem. Det giver området en blå struktur, der giver hele området et rekreativt element.

Den blå struktur og de landskabsmæssige kvaliteter skal være med til at støtte byudviklingen.

Rambøll har ud over undersøgelser og planlægning af den åbne afvandingsstruktur udarbejdet beplantningsprojekter samt drifts- og vedligeholdelsesplan for Trekroner Øst.

Roskilde Kommune, NCC og Rambøll har indgået et partnersamarbejde om udvikling og byggemodning af boligområderne i Trekroner øst.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites