Cirkelhuset Køge - Arkitektoniske almene boliger

Kontakt

René F. G. Bjerregaard

Markedschef, Privat & Offentligt Byggeri, Midt-Nord
T: +45 5161 2153

Arkitektur, lavenergi, natur, kultur og forskel-lighed inden for boligtyper er grundlæggende i det nye almene boligbyggeri Cirkelhuset Køge med 132 boliger. Det cirkelformede hus med varieret solindfald og støjafskærmede gårdrum bliver et arkitektonisk boligbyggeri i særklasse, når det står færdigt i 2013. Huset opføres efter lavenergiklasse 2015, som bl.a. betyder at CO2 udslippet er lavere end for traditionelt byggeri.

Det er Boligselskabet Lejerbo i Køge, som opfører de 132 boliger, fælleslokaler og en separat facilitetsbygning, svarende til ca. 18.000 etagekvadratmeter.

Cirkelhuset sammenfatter karré- og rækkehustypologien i en sammenhængende cirkulær bygningskrop, som med sin form danner et støjafskærmet indre gårdrum. Cirkelformen giver ikke kun mening i forhold til at danne et støjbeskyttet gårdrum, men også i forhold til at skabe en arkitektonisk flot og klar overgang imellem beboelsesområdet, de rekreative områder, erhvervsområdet og det kommende stationsområde i Køge.

Cirkelhusets etageantal falder fra 7 til 3 etager mod syd, således at der bliver et optimalt solindfald på de indre gårdfacader og i selve gårdrummet. Den sluttede cirkelform danner et effektivt støjværn mod omgivelserne og et beskyttende gårdrum med små grønne lunde, der indbyder til udendørs ophold og socialt samvær.

Det komplette ingeniørprojekt gennemføres med faseopdelt projektering. Rambøll indgår som underrådgiver til Arkitektfirmaet White og varetager kontakten til forsyningsselskaber.
Arkitektfirmaet BSAA har varetaget selve arkitektprojektet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites