Cityringen

Kontakt

Tonni Christiansen

Tonni Christiansen

Global Spearhead Director, Rail Systems
T: +45 5161 6430
Tonni Christiansen

Tonni Christiansen

Global Spearhead Director, Rail Systems
T: +45 5161 6430

Mere metro i København

Københavns metro blev indviet i 2002. Forud var gået mere end 5 år med planlægning og design af banen, så den kom til at fremstå som en effektivt fungerende og pålidelig bane og dermed levede op til kravene til et moderne offentligt bytransportsystem. Rambøll var ledende rådgiver for transportsystemet for Ørestadsselskabet.

På baggrund af erfaringerne med metroen påbegyndtes design af den nye metro Cityring, som skal bidrage til en yderligere vækst i den kollektive trafik og gøre det muligt og attraktivt for flere mennesker at anvende metrosystemet for transport i det indre København.

Rambøll er i samarbejde med Atkins valgt som Metroselskabets rådgiver for denne opgave, som både omfatter infrastrukturen og det rullende materiel. Rambølls erfaringer fra det første metroprojekt kommer således Cityringen til gavn og gør det muligt at udnytte den ekspertise, Rambøll har opbygget vedrørende et fuldautomatisk førerløst metrosystem.

Cityringen

Cityringen er et 100% underjordisk anlæg bestående af 2 parallelle tunneller på hver 16 km. Den har 17 stationer, 24 timers drift alle ugens dage samt vil få en togfølge på 100 sek. på den centrale strækning.

Cityringen forbinder de tætbefolkede områder i Københavns centrum med den eksisterende metro og med København H, Østerport og Nørrebro st. Togene vil køre i begge retninger med en kapacitet på 300 passagerer per tog.

Rambølls rolle i projektet

Rambøll er lead partner i JV, der er ansvarlig for hele transportsystemet, inklusiv baneteknik, rullende materiel og kontrol & vedligeholdelsesfaciliteter. Ydelserne på transportsystemet inkluderer:

  • Udarbejdelse af projektbasis
  • Udvikling af dispositionsforslag
  • Opstilling af funktionskrav
  • Udarbejdelse af tilbudsdokumenter
  • Prækvalifikation, tilbudsevaluering og kontrahering
  • Design review
  • Opfølgning på leverandører og entreprenører gennem hele projekteringsfasen
  • Tilsyn med transportsystemet, test, installation, idriftsættelse og prøvekørsel

Serviceydelserne inkluderer endvidere sikkerheds- og risikoanalyser med hensyn til terror, sabotage, hærværk og brand.

Den automatiske togkontrol bliver et Communications Based Train Control (CBTC) system iht. IEEE standarderne, hvilket giver mulighed for en meget tæt togfølge.

Relaterede projekter

Læs om Signalprogrammet

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918