CO2-udledning fra Rambølls egne aktiviteter

Kontakt

Anette Seger

GLOBAL SPEARHEADS DIRECTOR, WATER AND WASTEWATER TREATMENT
T: +46 (10) 6156329
M: +46 (10) 6156329

Ydelser vi leverede

 I Rambøll begyndte vi at kortlægge CO2-udledningen fra vores egne aktiviteter i 2008.
Kortlægningen for 2009 viser, at udledningen fra Rambølls aktiviteter var ca. 5,3 tusinde tons CO2, hvilket svarer til ca. 3,5 tons pr. medarbejder. Det svarer til et fald på ca. ½ tons pr. medarbejder i forhold til 2008, der primært skyldes et mindre forbrug af el, varme og reduceret transportbehov.

I Rambøll er vi således startet på et langt træk for at mindske ressourceforbrug og udledning af klimagasser fra vores egne aktiviteter. Vi sætter ind med konkrete tiltag og kampagner af engagerende og adfærdsregulerende karakter for vores medarbejdere og belønner dem, der gør en særlig indsats.

Med ibrugtagning af Rambølls nye domicil i Ørestad vil vi yderligere reducere vores CO2 –udledning, bl.a. fordi vi etablerer en af de nyeste energibesparende teknologier, i form af grundvandskøling til nedkøling af bygningen om sommeren og opvarmning om vinteren. Samtidig mindsker vi varmetabet ved at anvende tunge konstruktioner og energioptimerede installationer.
I 2010 vil vi desuden specielt fokusere på medarbejdernes mobilitet og CO2-reducerende virkemidler inden for især transportområdet. 


Læs mere om Rambøll og Klimaet

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites