Stormflodssikring af Virksundslusen og Sundstrup

Nuværende forhold ved Fiskerihavnen

Nuværende forhold ved Fiskerihavnen

Kontakt

Lotte Hjerrild

Senior projektleder
T: +45 5161 7669
Marianne Skov

Marianne Skov

Flood Risk Specialist
T: +45 5161 3527
Jørgen Quvang Harck Nørgaard

Jørgen Quvang Harck Nørgaard

Senior Specialist
T: +45 5161 7848
Thomas Madsen

Thomas Madsen

Chief Project Manager
T: +45 5161 4264
Margrethe Dalsgaard Bonnerup

Margrethe Dalsgaard Bonnerup

Engineer
T: +45 5161 2572

Udsatte lokaliteter omkring Sundstrup har flere gange oplevet mindre oversvømmelser. Enkelte tiltag er allerede udført, men fremtidige klimaændringer forventes at medføre flere oversvømmelser. Oversvømmelser, der i højere grad kan påvirke større områder og værdier. 

Viborg Kommune skal beslutte den videre indsats for området, og som grundlag har Rambøll udarbejdet en redegørelse. Redegørelsen belyser problemstillinger og giver forslag til indsatser mod oversvømmelse. 

Ud fra forskellige højvandstande, bestemt ved hydraulisk modellering af Limfjorden, er der udarbejdet kort, der viser oversvømmelser for forskellige hændelser i 2050. Omfang og konsekvenser af forventede oversvømmelser i 2050 er vurderet. Der er givet forslag til forskellige tiltag til beskyttelse af kystområdet, som kan kombineres på forskellig vis. 

Virksunddæmning og – sluse er vurderet på baggrund af en teknisk gennemgang. Her er der bla. risiko for skader på el-installationer samt oversvømmelse til Hjarbæk Fjord. 

Etablering af kystbeskyttelsestiltag påvirker den omgivende natur, og negative og positive påvirkninger er vurderet. En af udfordringerne er, at en stor del af området langs kysten har beskyttede naturtyper og er udpeget som Natura 2000 område.

Anlægsomkostninger for mulige indsatsmuligheder er overordnet vurderet. Endvidere er der udarbejdet forslag til forskellige modeller for fordeling af anlægs- og driftsudgifter. Projektet præsenteres på borgermøde.

Ydelser i detaljer:

  • Teknisk gennemgang af infrastruktur/installationer
  • Vurdering af højvandsestimater
  • Kortlægning af oversvømmelsesudbredelse
  • Vurdering af skadesomkostninger
  • Vurdering af indsatsmuligheder for kystbeskyttelse samt sikring af dæmning/sluse
  • Konsekvensvurdering af påvirkninger på omgivelserne
  • Estimering af anlægsudgifter
  • Udarbejdelse af modeller for udgiftsfordeling
  • Deltagelse i borgermøde

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites