De ni skoler - Analyse for Hvidovre Kommune

De ni skoler i Hvidovre

De ni skoler i Hvidovre

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Ydelser vi leverede

Hvordan udvikler man de fysiske rammer for skolerne i Hvidovre i forbindelse med den nye skolereform?

I forbindelse med implementeringen af den nye skolereform august 2014 har Rambøll Arkitektur - Landskab - Proces udarbejdet en analyse for Hvidovre Kommune af deres ni folkeskoler med fokus på, hvordan den nye skolereform implementeres i skolernes fremtidige indretning.

Som en direkte konsekvens af den nye skolereforms målsætninger har Hvidovre Kommune besluttet at forbedre kommunens ni folkeskolers fysiske rammer i forhold til reformen. Forbedringerne skal styrke skolernes inklusionsfaciliteter, skabe bedre rammer for idræt, motion og bevægelse for eleverne og give lærere/pædagoger flere og bedre arbejdspladser på skolerne.

Tilgang

Den metodiske tilgang til udarbejdelsen af analysen har været at synliggøre de nuværende forhold og se på skolernes potentialer gennem registrering, analyse og dialog med alle ni involverede folkeskoler. I analysen fremgår en række anbefalinger af nye tiltag, der kan imødekomme de nye målsætninger, skolereformen indeholder. Baggrunden for analysen har været at se potentialer og mulige tiltag i de givne rammer. Dermed har nybyggeri i større omfang og den almindelige istandsættelse af skolerne ikke været en del af dette projekt.

Metode

Analysen og anbefalingerne bygger på møder med de enkelte skoler, hvor vi har talt med medarbejdere og ledere. Herefter har vi været i dialog med kommunen, hvorefter vi har præsenteret analysen og skitserne for kommunen og skolerne for på den måde at få kvalificeret analysen, der med en række anbefalinger er afleveret til kommunen.

Synergi

En af konklusionerne i analysen er, at de fremtidige indretningstiltag ift. den nye skolereform skal udvikles i en synergi mellem organisering, fysiske rammer og skolernes pædagogiske visioner. Det er Hvidovre Kommune, der står for det videre projekteringsarbejde og realiseringen af anbefalingerne fra analysen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites