Digitalt syn af flyttelejligheder, TAB

Ramflyt i brug på tablet

Ramflyt i brug på tablet

Kontakt

Conni Reggelsen

Conni Reggelsen

Projektleder
T: +45 51613272

Ydelser vi leverede

Rambøll har i samarbejde med Tønder Andelsboligforening (TAB) udviklet en flyttesynsdatabase til brug for TABs lejlighedssyn. TAB har synet flyttelejligheder digitalt siden 1. februar 2005.

Flyttesyn

Flyttesyn sker ved hjælp af en tablet-PC, hvor alle relevante data er inddateret i en database som vi kalder flyttesynsdatabasen. Umiddelbart efter synet udskrives synsrapporten fra en bærbar, trådløs printer. Herudover udskrives der umiddelbart – eller senere hjemme på kontoret – relevante lister til malerfirmaet, til øvrige rekvisitioner, tjeklister m.m.

Flyttesynsdatabasen

Databasen er udviklet i et tæt samarbejde mellem TAB og Rambøll.

Inden flyttesynet foretages, overføres der data fra TABs administrationssystem (KTP data) til flyttesynsdatabasen. Til selve synet vælges først en dato. De lejligheder, der skal synes den pågældende dag, vises nu i et "rullegardin". Ved valg af en lejlighed kommer relevante data for den pågældende lejlighed frem på skærmen. Der vises også en tegning af lejligheden.

Fraflytningssyn

Synet foretages rumvis. Rumnavne og -numre ses på tegningen. For hvert rum vælges hvilke bygningsdele, der skal males og med hvilke malerbehandlinger. Dette sker ved hjælp af en drop-down menu. Når der er foretaget et valg af malerbehandlinger, vil databasen vise den aktuelle mængde og pris for den pågældende mængde. Det er også muligt at tilføje behandlinger, der ikke er kendt/taget højde for i de indlagte data.

Der kan hele tiden følges med i den totale pris pr. rum nederst på skærmbilledet, og under ”Normal istandsættelse” vil der desuden hele tiden kunne ses, hvor meget fraflytter og hvor meget afdelingens fraflyttekonto skal afholde. Under fraflytningssyn er det primært ”Normal istandsættelse”, ”Misligholdelse” og ”Almindelig vedligeholdelse”, der tages stilling til. Der skiftes mellem disse punkter ved hjælp af faneblade.

Relevante data til flyttesynsdatabasen:
  • Mængden på alle malede overflader
  • Enhedspriser på relevante malerbehandlinger
  • Tegninger af alle lejligheder: Aller lejlighedstyper er optegnet i 2D forberedt til 3D. Tegningerne er ligeledes kopieret ud, således der er en tegning til samtlige lejligheder.

Opmålingsdatabasen

Til opmåling af malede overflader har vi udviklet og anvendt en database, som vi kalder en opmålingsdatabase. Databasen anvendes til opmåling af malede overflader.

Malerudbud

Enhedspriserne på alle relevante malerbehandlinger udliciteres i rammeudbud i et interval mellem 1 og 4 år.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites