DR Byen - IT modeller til drift og vedligehold

Kontakt

Kristian Buur

Kristian Buur

Chefkonsulent
T: +45 5161 8318
Kristian Buur

Kristian Buur

Chefkonsulent
T: +45 5161 8318

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Ydelser vi leverede

Rambøll har i tæt samarbejde med DR gennemført en omfattende registrering af DR Byens bygninger med henblik på at lave en tilstandsvurdering, en vedligeholdsplan samt en budgetoversigt for de næste 30 år.

Efterfølgende har Rambøll udviklet en IT-model for simulering og optimering af forskellige budgetscenarier med henblik på at beskrive udviklingen i bygningernes tilstandsgrad sammenholdt med udviklingen i bygningsdelenes levetider og de økonomiske konsekvenser heraf.

Modellen sammenholder beregningen af bygningernes gennemsnitlige tilstandsgrad med bygningsdelenes levetider og omkostningerne ved at gå fra en tilstandsgrad til en anden. Derved opnås der mulighed for en automatisk beregning af de økonomiske konsekvenser i forhold til udviklingen i bygningernes tilstandsgrad.

Rambøll har, som de eneste på markedet, løst et stort behov for automatiske beregninger og optimeringer på bygningsområdet, og vi kan nu illustrere konsekvenserne af forskellige ledelsesbeslutninger i forbindelse med drift og vedligehold af bygninger.

Udbytte for kunden

DR havde følgende ønsker til projektet:

  • Dokumentation for omfang og ressourcer for det fremtidige vedligehold i forhold til et givet kvalitetsniveau.
  • Mulighed for, inden for en given økonomisk ramme, at prioritere og regulere på det ønskede kvalitetsniveau.
  • Dokumentation af et eventuelt bygningsmæssigt efterslæb.
  • Mulighed for at opgøre konsekvenserne af ændret kvalitetsniveau.

DR har nu fået en matematisk optimeringsmodel og et IT-softwareværktøj, som kan beskrive sammenhængen mellem tid, investeret kapital og bygningsdelenes tilstandsgrad.

På en simpel, intuitiv og overskuelig måde kan DR illustrere konsekvenserne af ledelsesbeslutninger. Den matematiske optimeringsmodel, som vedrører bygningernes vedligehold, vil derved kunne understøtte beslutningsprocessen samt foreslå beslutninger, der er optimale for brugeren.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites