DTU - Life Science & Bioengineering, programmering og konkurrenceprogram

Kontakt

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Ydelser vi leverede

Som bygherrerådgiver skal Rambøll levere en kortlægning og behovsafdækning i forbindelse en omorganisering af DTU Lyngby, der skal sikre bedre synergier mellem de forskellige fagretninger.

Med universitetsreformens gennemførelse i 2007, hvor en række sektorforsknings-institutioner blev fusioneret ind under DTU, fik DTU tilført en række nye videnskabelige fagligheder indenfor især LIFE-science området. De institutter er nu organisatorisk og strukturelt fuldt integreret i DTU, men for at høste de fulde videnskabelige og undervisningsmæssige synergier skal disse enheder nu samles på DTU Lyngby Campus. "BIOVAF" er et stort skridt i den retning. BIOVAF var arbejdstitlen for det projekt, der skal samle de 3 nye DTU-institutter Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet på Lyngby Campus. Målet var at få udarbejdet et konkurrenceprogram, som fik titlen "DTU – Life Science og Bioengineering".

Ydelser vi leverer

Rambøll har som bygherrerådgiver for DTU, i samarbejde med RH arkitekter og mtre, gennemført en omfattende kortlægning og behovsafdækning af de 3 institutter, Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet. Efterfølgende programmering har dannet grundlag for udarbejdelse af konkurrenceprogrammet for afholdelse af en totalrådgiverkonkurrence i efteråret 2011.

Som bygherrerådgiver omfatter opgaven desuden bistand i forbindelse myndighedsbehandling, budgetlægning, tidsplanlægning samt strategisk planlægning.

Rambøll har udarbejdet konkurrenceprojekt med de tilhørende tekniske kravspecifikationer. Desuden har vi rådgivet dommerpanelet under vurdering af de indkomne konkurrenceforslag.

I 2011 vandt COWI totalrådgiverkonkurrencen. Fotoet er fra vinderforslaget.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites