DTU vil være en bæredygtig campus

Luftfoto af DTU Lyngby Campus. Foto: Dragør Foto

Luftfoto af DTU Lyngby Campus. Foto: Dragør Foto

Kontakt

Pernille Louise Klausen

Pernille Louise Klausen

Client Advisor and chief sustainability consultant
T: +45 51618405

Ydelser vi leverede

Fremover skal alle DTU’s byggeprojekter gennemføres med bæredygtighed som ledende princip og nybyggeri skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB. Rambøll er bygherrerådgiver på omstillingen.

Det kræver ingeniører at nå FN's 17 verdensmål og Danmarks Tekniske Universitet, DTU, bidrager til en bæredygtig transformation af samfundet gennem forskning, uddannelse og innovation inden for bæredygtige teknologier. Men også når det gælder universitets byggede miljø på campus er ambitionerne høje. Fremover skal alle byggeprojekter gennemføres med bæredygtighed som ledende princip og nybyggeri skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB. Desuden er der iværksat en plan for at få hele Lyngby Campus præcertificeret som DGNB-byområde. Rambøll er bygherrerådgiver på omstillingen.

Forud for beslutningen om at følge DGNB-standarden har organisationen i DTU Campus Service (CAS), som varetager den samlede bygningsportefølje, gennemgået en betydelig forandringsproces.

”I udgangspunktet var det egentlig tanken, at bæredygtighed skulle indgå i vores traditionelle strategiproces. Det viste sig imidlertid, at vi manglede en fælles forståelsesramme for at kunne udpege de konkrete indsatser, der skal give synlige, målbare resultater. Så for at kunne drøfte en bæredygtighedsstrategi meningsfuldt var det nødvendigt med intern viden- og kompetenceopbygning af vores knap 60 projektledere og ledere i både drifts- og bygherreorganisationen. Vi havde brug for et fælles sprog for bæredygtigt byggeri. En fælles forståelse for, hvor vi skulle hen, og hvilke løsningsmuligheder vi kunne disponere imellem for at bevæge os i den rigtige retning. Derfor bad vi Rambøll om hjælp til at drive forandringsprocessen”, siger Claus Møller Rasmussen, bygherrechef, DTU CAS.

Rambøll udarbejdede i tæt samarbejde med DTU CAS en plan for, hvordan organisationen kunne mobiliseres til at arbejde strategisk med bæredygtighed og implementere det i byggeprojekterne. Parallelt med forløbet har Campus Service været i gang med at udarbejde en decideret bæredygtighedspolitik for DTU’s campusser, og det har derfor været ekstra værdifuldt at arbejde sideløbende med forståelsesramme og byggeprojekter. 

”I forandringsprocessen har det været essentielt at få klædt en kernegruppe af projektledere og ledere på til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i organisationen. Sideløbende har vi gennemført en række træningsforløb, f.eks. mini-kurser om DGNB, ligesom vi er sparringspartner for projektlederne i forhold til at arbejde systematisk med bæredygtighed. Det understøtter vi med en procesguide for projektlederne og ved at indarbejde bæredygtighed i standarddokumenter, fx for økonomisk grundlag og aftaleforhold”, siger Pernille Louise Klausen, som er Rambølls bygherrerådgiver og projektleder på opgaven.  

Næste skridt er at få udarbejdet livscyklus- og totaløkonomiske analyser, der skal indgå som beslutningsgrundlag for de byggeprojekter, der igangsættes både i forhold til nedrivning, om- og nybyg samt materialevalg.

”Med en bygningsportefølje på ca. 400.000 m2, og en forventet årlige investering på 500-800 MDKK i nybyggeri og renovering, er der grundlag for at gøre en reel forskel og bidrage til bæredygtig transformation. Vi udbyder årligt mellem 5-7 nybyggeri- og renoveringsprojekter, hvor principperne for DGNB-certificering indgår i vores planlægningsgrundlag. Det stiller krav til rådgivere og leverandører. Dermed er vores udbud motor for at skabe efterspørgsel ikke mindst på bæredygtige byggematerialer. På den måde har det valg, vi har truffet omkring det bæredygtige byggeri på campus betydning langt ud over os selv, fordi det påvirker hele værdikæden”, slutter Claus Møller Rasmussen, bygherrechef, DTU CAS.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites