Et hjem til elefanter

Elefanthuset

Elefanthuset

Kontakt

Søren Peter Kristensen

Bygningskonstruktør og projektleder
T: +45 5161 7598

Københavns Zoos nye elefant hus sætter nye standarder for dyrevelfærd i storbyers zoologiske haver. Elefanthuset på 3.300 m2 er opdelt i 2 halvdele til hhv. han- og hunelefanter. Hver af de to halvdele overdækkes af stål/glastage. Udeanlægget på yderligere 3.000 m2 omfatter betonstøttevægge, grave og et flodleje på grænsen ind mod Frederiksberg Have. Alle betonkonstruktionerne er udført i farvet beton og der er stillet meget høje kvalitetskrav til betonoverfladerne. I den store flokstald er der udført sandgulv for at give dyrene det bedst mulige underlag at opholde sig på.


Rambøll har projekteret alle ingeniørdiscipliner samt været ansvarlig for projekteringsledelse, byggeledelse og tilsyn. Af særlige emner kan nævnes: 

• Stål- og glastage til overdækning af elefanternes indendørsområder
• Sikring af effektiv adskillelse af luften i elefant- og publikumsområder, så lugtgener begrænses
• Reduktion af vandforbrug i den daglige drift og sikring af vandkvaliteten i de mange bassiner og vandgrave
• 3D-projektering for at opnå fuld integration af fagene

Stærke elefanter

"Der er meget begrænset international erfaring med at bygge elefanthuse, og denne konstruktion er langt mere avanceret end nogen af de øvrige omgivelser. Et afgørende krav til strukturen er, at den skal være meget stærk. En hanelefant vejer op til 5,5 ton, hvilket betyder, at alle vægge skal kunne modstå et vandret tryk på op til 140 KN”, udtaler byggeleder Gerner Michael Kragh Pedersen.

Integreret ingeniørdesign

Rambøll har fremstillet det fuldt integrerede ingeniørdesign til det nye elefanthus ved at bruge den nyeste 3D-teknologi.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites