Energiledelse på Københavns Universitet

Kontakt

Anders Dyrelund

Anders Dyrelund

Markedschef
T: +45 5161 8766

Ydelser vi leverede

Københavns Universitet (KU) besluttede I 2004 at undersøge, hvorvidt der er potentiale for at effektivisere energiforbruget. Rambøll udarbejdede en analyse, som vurderede, at der var et potentiale for rentable energibesparelser til en årlig værdi på 20 mio. kr.

KU besluttede på den baggrund at etablere et egentligt energiledelsessystem. I dag er der etableret en energiorganisation, der er indført procedurer for energioptimering af nye projekter, og der pågår en omfattende indsats for at finde og gennemføre energispareprojekter.

Pres på energiforbruget

KU oplevede et stigende pres for at styrke effektiviseringen af energiforbruget: energipriserne steg år for år, samtidig med at lovgivningen stillede øgede krav til universitetet som statslig institution. KU’s senere deltagelse i det internationale IARU universitetssamarbejde har yderligere skærpet incitamentet til at gå foran i bestræbelserne på at blive mere bæredygtig.

Effektivt og tilfredsstillende

Ved at indføre energiledelsessystemet har KU involveret ikke blot driftsorganisationen, men hele universitetet i en fælles bestræbelse på at effektivisere energiforbruget. Derved er der skabt grundlag for en løbende produktiv dialog om nye og effektive løsninger, der på én gang er effektive og tilfredsstillende for brugerne.

Flere midler til forskning og undervisning

Energiledelsesprojektet implementeres over 5 år med en samlet investering på 100 mio.kr. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid er 5 år, hvilket giver udsigt til, at der, efterhånden som projektet implementeres, kan frigøres betydelige midler fra drift til forskning og undervisning.

Rambøll vandt projektet i et udbud, primært med baggrund i vores tidligere erfaringer med udvikling og implementering af energiledelse.

Rambølls rolle har primært været:

  • at vurdere potentialet for energibesparelser og skitsere en strategi for at realisere potentialet
  • at implementere et web-baseret energistyringssystem, herunder etablere en række yderligere energimålere og automatisk opsamling af energidata
  • at bistå med at udarbejde årlige energihandlingsplaner såvel centralt som decentralt
  • at etablere en procedure og et værktøj for energirigtig projektering af nye anlæg
  • at udvikle et uddannelsesprogram for relevante medarbejdere på KU
  • at understøtte en organisatorisk omlægning, herunder styrke energiarbejdet såvel centralt som decentralt i organisationen
  • at foretage energitekniske gennemgange af anlæg såvel som energiteknisk granskning af projekter

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites