Entré Malmø

Entré Malmø

Entré Malmø

Kontakt

Søren Peter Kristensen

Bygningskonstruktør og projektleder
T: +45 5161 7598

Ydelser vi leverede

I udkanten af Malmøs centrum er man i gang med at opføre et stort indkøbscenter. Centeret indeholder parkering, butikker, restauranter, fitnesscenter og biografer på samlet omkring 39.000 m2.

Bygningens facader binder alle de forskellige aktiviteter sammen og udgøres af etagehøje U-formede glasprofiler.

Rambøll har indledningsvist assisteret bygherren med at fastlægge længder og fastgørelsessystem for glasprofilerne, og dernæst detailprojekteret glassystemet for den udførende facadeentreprenør.

I efteråret var projekteringen af Entré Malmø kommet så langt, at totalentreprenøren igangsatte arbejdet med at detailprojektere facaderne. I forbindelse med dette assisterede Rambøll ved en række indledende workshops, hvor man gennemgik forskellige måder at fastgøre U-glasprofilerne på.

Med omkring 6.400 m2 facade var det vigtigt at finde en løsning, der tilfredsstillede de arkitektoniske, funktionelle og økonomiske krav.

Rambøll har udviklet et punktfastholdelsessystem, der bryder med den traditionelle måde at montere U-glasprofiler. Man undgår herved dominerende vandrette bånd af aluminiumsprofiler, og facaderne fremstår lettere og mere transparente.

Rambøll har detailprojekteret glasbeklædningen og defineret kravene til punktfastgørelsessystemet.

Ved glaskonstruktioner er håndtering af grænsefladen til de bagvedliggende konstruktioner af afgørende betydning, og Rambøll har formuleret kravene til konstruktionernes styrke og stivhed samt muligheden for at optage udførelsestolerancer.

For 5 år siden assisterede Rambøll en af Skanskas datterfirmaer med noget glasbyggeri i Danmark. Som resultat af det gode samarbejde har vi udført en lille håndfuld projekter for Skanska i Danmark og Sverige.

I øjeblikket ser vi sammen med facadeentreprenøren på andre muligheder for at anvende punktfastholdte U-glasprofiler på svenske byggerier.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites