Erhvervsakademi Aarhus II

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475

Bygningen placeres på den eksisterende parkeringsplads ved fabriksgaden og en klynge af eksisterende bygninger ved det centrale grønne parkrum. På udvalgte steder er der ”skåret” i bygningsvolumenet for at understøtte facadeudtrykkets skala i forhold til nabobebyggelserne, og samtidigt åbne mulighed for at etablere rekreative balkoner og terrasser. Den aktuelle bygning er kompakt udformet med effektive kvadratmeter. 

Bygningen udføres i fem etager med kælder. Et gennemgående panoptisk rum forbinder alle fem niveauer rumligt og visuelt. Et ekspressivt trappeforløb binder bygningen sammen vertikalt og skaber en åben pause- og fordelingszone med dynamiske og interessante kig imellem bygningens etager. Terrassen og balkonerne står i direkte forbindelse med bygningens indvendige opholds og loungearealer, hvorved de rekreative arealer beriges af masser af dagslys, udsigt og muligheden for at opholde sig i det fri. Ligeledes er de åbne facadepartier ud mod balkonerne med til at åbne bygningens indre ud mod facaden.

Bygningens indre præges af det dynamiske centrale rum og trappen, hvor differentieret brug af materialer sender klare signaler om de enkelte områders funktion. Hvor der i undervisningsrummene anvendes enkle og robuste materialer, anvendes der i opholdszonerne en høj grad af varme naturmaterialer på gulv, loft og vægge. 

Bygningen udføres iht. BR2015 som Bygningsklasse 2020 og bygningen ønskes DGNB certificeret.

Fakta om projektet

Samarbejdspartnere: ArkPlan, COWI

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites