Etablering af biocover på Klintholm Losseplads

Klintholm Biocover

Klintholm Biocover

Kontakt

Dorte Harrekilde

Chefkonsulent
T: +45 5161 5838

Ydelser vi leverede

På Klintholm losseplads er der blevet etableret et biocover. Det har reduceret udslippet af metan til ca. en tiendedel.

Klintholm Losseplads blev etableret i 1978 og affald, inkl. organisk affald, blev deponeret der indtil 1997. I alt er der i det tidsrum blevet deponeret omkring 485.000 m3 affald.

Formålet med biocover-projektet er at reducere metan-emission, hvilket i høj grad er lykkedes. I jordlaget er der anbragt kompost, således at de biologiske aktiviteter nedbryder de metangasser, der dannes i affaldsdeponiet. Bakterierne omdanner metangasserne til mindre skadelig CO2 og vand.

Rambøll har været en af de drivende kræfter bag dette innovative forskningsprojekt og har således i samarbejde med DTU – Miljøteknologi udviklet projektet og assisteret med rådgivning gennem hele projektfasen.

Projektet har veldokumenterede målinger og referencer fra både før og under gennemførelsen af biocoversystemet. Den samlede emission af metan er reduceret fra ca. 7,6-9,1 kg/h til 0,6-1,9 kg/h. Det svarer til en reduktion på 79-93%.

Den årlige reduktion beregnes til omkring 49,9-74,5 tons metan.

Projektet mundede også ud i en rapport, der er et af de mest omfattende studie vedrørende biocovers foretaget på dansk grund. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites