Omfattende research støtter implementering af den danske skolereform

Ydelser vi leverede

Den danske folkeskole har i de seneste år oplevet et svækket fagligt niveau og en dårligere trivsel hos eleverne. En ny skolereform er et skridt på vejen mod bedre læringsmiljøer og trivsel, men en så ambitiøs reform kræver både omfattende research og bred viden inden for uddannelsesområdet for at blive implementeret bedst muligt. Derfor har Rambøll understøttet Undervisningsministeriet med dybdegående research om seks centrale emner inden for undervisning, læring og trivsel.

I sommeren 2014 kunne Rambøll præsentere seks rapporter, der hver behandler et af emnerne. I alt screenede Rambøll mellem 7.000 og 10.000 referencer fra de sidste 10 år, så Undervisningsministeriet bedst kunne vurdere, hvilke initiativer, der har potentiale til at skabe øget læring og trivsel i folkeskolerne. Baseret på rapporterne udviklede Rambøll også praksisorienterede pjecer til inspiration og vejledning for både ledere og lærere på tværs af landets skoler.

Tidligere succeser giver inspiration til lærerne

Pjecerne giver konkrete eksempler på tidligere succeser inden for uddannelsesområdet. De skal støtte både ministeriets udvikling af folkeskolen og lærere, ledere, lokale kommuner og politiske beslutningstagere, der alle er med til at styrke den danske folkeskole.

Thomas Jordan Johannessen, projektleder fra Rambøll, nævner både robust knowhow og nytænkning, som essentielle for den nye reform:

- Hverken rapporter eller pjecer bør ses som instrukser. De er vejledninger, som lærerne kan tilpasse sin egen hverdag og til den enkelte elev. Lærerne skal turde eksperimentere, da innovative og varierede undervisningsmetoder skaber nye måder at lære på for eleven, og det er essentielt i den nye reform. Men de bør samtidig blive inspireret af de tidligere erfaringer og successer på uddannelsesområdet, hvilket vi præsenterer i rapporterne.

Research får en varm velkomst

Resultaterne bidrager til en bedre forståelse for den enkelte elevs trivsel og velfærd. Det klæder lærerne bedre på til i fællesskab at implementere den nye reform, siger den danske undervisningsminister, Christine Antorini:

- Kortlægningen kommer med nogle bud på, hvordan man styrker trivslen for eksempel med fysisk aktivitet i undervisningen og nytænkning i matematiktimen, som lærere og pædagoger kan tage med i deres gennemførelse og udvikling af skoledagen. Samtidig bliver det bekræftet, at det er vigtigt, at lærere og pædagoger løbende er opdateret og har den nødvendige viden til rådighed, så de kan skabe bedre trivsel og et godt undervisningsmiljø på skolerne.

Resultaterne er senere blevet brugt på adskillige seminarer afholdt af Undervisningsministeriet for at forberede både kommuner og skoler bedst muligt til reformen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites