Farum Midtpunkt - Landskab

Legeområde i Farum Midtpunkt. Landskab og Lys, Rambøll Arkitektur og integreret design

Legeområde i Farum Midtpunkt. Landskab og Lys, Rambøll Arkitektur og integreret design

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Ydelser vi leverede

Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970’erne, der oprigtig blev blevet bygget som en ’lukket organisme’ hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet. 

I samarbejde med BOGL landskab, miljøfølgegruppen og beboerne er udearealerne i og omkring Farum Midtpunkt blevet fornyet. Beboerne ønskede, at Farum Midtpunkt åbnede sig op mod omverden, og at udearealerne blev fornyet med klar respekt for de oprindelige intentioner med bebyggelsen. 

Med omdannelsen er der etableret en ny stor aktivitetspark i midten af bebyggelsen. Der er nytænkt et byrum, der skaber liv og aktivitet i bebyggelsen for alle - aktivitetsparken er en blanding af leg og sport for både beboerne i bebyggelsen og fra naboområderne. I projektet er der også etableret ny belysning, der skaber større tryghed, og er med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt. 

Vi arbejdede med følgende fem fokusområder: 

Åbning - Farum Midtpunkt åbner sig ud til omverdenen. Projektet skaber samtidig en ny forbindelse under bebyggelsen. 

Ny aktivitetsplads - skaber muligheder for forskellige sportsaktiviteter til alle aldersgrupper. Den eksisterende fodboldbane blev opgraderet, og en klatrevæg og skaterampe blev etableret.

Belysning - på parkeringsniveau skaber større tryghed. Samtidig er den nye belysning med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt. 

Gangbro - med stiforbindelser på langs (fra nord til syd) bindes bebyggelsen bedre sammen. Nye stier kobler de grønne strøg sammen med eksisterende stier og parkeringsarealet. 

Hotspots - skaber nye muligheder for sports-, opholds- og værkstedsaktiviteter. Disse aktiviteter vil samtidig skabe liv på parkeringsniveauerne og dermed skabe større tryghed. 

Samlet set handler det om at styrke mulighederne for fællesskab i Farum Midtpunkt, at skabe bedre muligheder for aktivitet, og at skabe bedre opholds- og aktivitetsmuligheder for unge og gamle. Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970’erne, der oprigtig blev blevet bygget som en ’lukket organisme’ hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet. 

Fakta om projektet

Projektperiode: 2012-2016
Omfang: 90.000 m2
Kunde: Furesø Boligselskab v. KAB
Landskabsarkitekt: Rambøll Arkitektur og integreret design og BOGL Landskab

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites