Farum Midtpunkt - Landskab

Den nye aktivitetsplads er placeret centralt i Farim Midtpunkt

Den nye aktivitetsplads er placeret centralt i Farim Midtpunkt

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Ydelser vi leverede

Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970'erne, der oprigtig blev blevet bygget som en 'lukket organisme' hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet.

I samarbejde med BOGL landskab, miljøfølgegruppen og beboerne er udearealerne i og omkring Farum Midtpunkt blevet fornyet. Beboerne ønskede, at Farum Midtpunkt åbnede sig op mod omverden, og at udearealerne blev fornyet med klar respekt for de oprindelige intentioner med bebyggelsen. 

Med omdannelsen er der etableret en ny stor aktivitetspark i midten af bebyggelsen. Der er nytænkt et byrum, der skaber liv og aktivitet i bebyggelsen for alle - aktivitetsparken er en blanding af leg og sport for både beboerne i bebyggelsen og fra naboområderne. I projektet er der også etableret ny belysning, der skaber større tryghed, og er med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt. 

Vi arbejdede med følgende fem fokusområder:

  • Åbning - Farum Midtpunkt åbner sig ud til omverdenen. Projektet skaber samtidig en ny forbindelse under bebyggelsen. 
  • Ny aktivitetsplads - skaber muligheder for forskellige sportsaktiviteter til alle aldersgrupper. Den eksisterende fodboldbane blev opgraderet, og en klatrevæg og skaterampe blev etableret. 
  • Belysning - på parkeringsniveau skaber større tryghed. Samtidig er den nye belysning med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt. 
  • Gangbro - med stiforbindelser på langs (fra nord til syd) bindes bebyggelsen bedre sammen. Nye stier kobler de grønne strøg sammen med eksisterende stier og parkeringsarealet. 
  • Hotspots -  skaber nye muligheder for sports-, opholds- og værkstedsaktiviteter. 

Disse aktiviteter skabte nyt liv på parkeringsniveauerne og dermed større tryghed, i det områderne er befolket i et helt andet omfang end tidligere. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918