Feasibility studie for stort havne- og lufthavnsprojekt i Manila

Manila Air- and Seaport

Manila Air- and Seaport

Kontakt

Ralph Guldberg Bjørndal

Projektchef
T: +45 5161 6291
Søren Hansen

Søren Hansen

Projektdirektør
T: +45 5161 7604

Rambøll har gennemført et feasibility studie for et nyt kombineret havne- og lufthavnsprojekt i Sangley, Manila, der efter visionen skal forvandles til Manilas nye indgangsport for skibstrafik og flypassagerer.

Manila har i dag problemer med distributionen af containere og andet gods fra de eksisterende havne i Manilas centrum til virksomheder og forbrugere i storbyen Manila. Et containerlastbilforbud indført i 2014 truer Manilas og Philippinernes fortsatte økonomiske vækst, der ligesom for andre lande i ASEAN ligger højt sammenlignet med udviklingen i Europa og Nordamerika.

Hovedparten af Manilas produktionsvirksomheder og økonomiske udviklingszoner er placeret syd for Manilas centrum, og det er således optimalt at placere supplerende havnekapacitet i dette område.

Tilsvarende har den eksisterende NAIA lufthavn nået sin kapacitet, og den fortsatte udvikling i flypassager-trafikken stiller krav om etablering af en ny lufthavn efter international standard.

Studiet, der blev udført for den private developer ”All-Asia Resources and Reclamation Corporation (AARC)” i Filippinerne, omfatter en ny international kombineret havn og lufthavn med tilhørende infrastruktur bestående af veje, broer en nedsænket tunnel og en letbane.

Den nye havn skal umiddelbart sikre supplerende kapacitet til håndtering af 2 millioner containere (TEU) årligt, placering af en ny olieterminal i passende afstand fra Manilas centrum samt bulk og ro-ro-terminaler. Den nye havn, der skal fungere som den fremtidige indgangsport til Manila, vil sikre optimale forhold for import/eksport og den fremtidige udvikling af nærtliggende samhandelszoner, foruden at lette presset på de nuværende havneterminaler og det overbelastede vejnet i Manilas bymidte.

Den nye lufthavn skal erstatte den nuværende NAIA-lufthavn og kunne betjene op til 90 millioner passagerer årligt. Det nuværende NAIA-lufthavnsområde skal anvendes til udvikling af en ny moderne blå/grøn bydel, der vil strække sig over 2 millioner m2.

Feasibility studiet er gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem Rambølls havne-, lufthavns-, infrastruktur- og byudviklingseksperter.

Ydelser vi leverede

Feasibility studiet indeholdte stakeholderanalyser, markedsanalyser, geotekniske vurderinger, kysthydrauliske analyser, havneplanlægning, lufthavnsplanlægning, miljøvurderinger, byplanlægning, finansielle og økonomiske studier, risikoanalyser, samt udarbejdelse af business plan.

Havne Master Planning og Conceptual Design

Prognoser om trafik, gods og udviklingen i skibsdesign i løbet af de kommende 25 år har ligget til grund for udarbejdelse af et fremtidssikret havnelayout, der kan udvikles etapevist, og som sikrer fornøden vanddybde, kajliggepladser og terminalkapacitet.

Der er desuden udarbejdet Conceptual Design for kajindfatninger, break waters og andre væsentlige faciliteter. Havnelayoutet er koordineret med den planlagte nye lufthavns indflyvningskorridorer (Obstacle Limitation Surfaces).

Kysthydraulisk analyse

Projektets påvirkning af strøm- og bølgeforhold blev analyseret via MIKE 21 HD og SW modellering, der er avancerede værktøjer til numerisk modellering af havne- og kystområder. Ydermere har modelleringen skabt basis for et estimat for den maksimale bølgehøjde under en tyfonhændelse, samt et estimat for sedimenttransporten i Manila Bay.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites