Fjernvarmesystemet i Hovedstadsregionen

Kontakt

Søren Ørsted

Afdelingsleder, Termiske systemer & produktion
T: +45 51616478

Det sammenhængende fjernvarmetransmissionssystem i Hovedstadsregionen, som omfatter CTR, VEKS og Vestforbrændings forsyningsområder, udgør et af de største integrerede fjernvarmesystemer i verden.

Rambøll har ydet rådgivningsbistand af forskellig art til transmissionsselskaberne og de fleste distributionsselskaber i Hovedstadsregionen. Vores bistand til de første selskaber startede for mere end 45 år siden, og i dag er de fleste selskaber blandt vores kunder.

Vi bistår for øjeblikket vores klienter med en intensiv planlægning og udbygning af fjernvarmesystemerne, som er tilskyndet af de meget store økonomiske og miljømæssige gevinster, der er for samfundet og varmeforbrugerne ved at udbygge fjernvarmen yderligere. Samtidig reduceres CO2 emissionen betydeligt.

Projektet er et af de største projekter, der implementerer den danske energipolitik for udbygning med kraftvarme i kombination med naturgas i henhold til varmeforsyningsloven fra 1979.

Det 150 km lange fjernvarmetransmissionsnet, der forbinder de 20 distributionsnet, blev sat i drift fra 1986 til 1990. Driften af det sammenhængende fjernvarmenet tilrettelægges således, at den til rådighed værende varme i regionen udnyttes på den mest effektive måde i samspil med Københavns Energis Dampsystem.

Varmen produceres fra:

 • Tre affaldskraftvarmeværker
 • Fire kraftvarmeværker baseret på halm træ, naturgas og kul
 • Et mindre geotermisk anlæg samt
 • Ca. 40 spids- og reserve centraler.

Ved at udnytte overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker er CO2 emissionen fra varmeproduktionen ca. 3 gange mindre end den ville have været, hvis alle bygninger var forsynet fra oliefyrede kedler.

Ud over at være den mest miljøvenlige forsyning er fjernvarmen økonomisk fordelagtig for slutforbrugerne set i forhold til individuel forsyning.

Vores ydelser inkluderer bl.a.:

 • Varmeplanlægning med optimal områdeafgræsning mellem naturgas og fjernvarme
 • Strategisk planlægning og projektansøgninger i henhold til varmeforsyningsloven
 • Feasibility studier
 • Stationær og transient hydraulisk analyse
 • Projektering, udbud, tilsyn og idriftsættelse af alle tekniske komponenter i fjernvarme systemet, herunder affaldsforbrændingsanlæg
 • Bistand med drift og vedligeholdelse
 • Bistand til ledelsen

Som husrådgiver for mange fjernvarmeselskaber og kommuner i regionen har vi arbejdet tæt sammen med kommunernes og fjernvarmeselskabernes ledelse gennem alle projektets faser: fra planlægning og implementering til drift og vedligeholdelse.

Da det storkøbenhavnske fjernvarmsystem udgør en enestående model for effektiv fjernvarmeforsyning af storbyer har vi brugt erfaringerne fra projektet i en række byer over hele verden. Eksempelvis trykstødsanalyse af fjernvarmetransmission i Beijing og Seoul og planlægning af fjernvarme baseret på kraftvarme i London.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites