Flisfyret varmeværk Frederiksværk

Ydelser vi leverede

Effektivt brug af biomasse i fjernvarmekedler er et af virkemidlerne til at reducere CO2 emissionen.

Efter at have installeret fliskedel nr. to med røggaskondensering til fjernvarmeforsyningen i Frederiksværk, er byens opvarmning stort set CO2 neutral.

Projektet for den kommunale fjernvarmeforsyning i Frederiksværk startede november 2002 og værket var i drift november 2003.

I den første fast udarbejdede Rambøll et beslutningsgrundlag for byrådet, som sammenlignede projektets tekniske og økonomiske as med fordele i forhold til relevante alternativer.

På grundlag af anbefalingerne blev besluttet at installere en ny fliskedel, da det var den mest økonomiske løsning og samtidig den mest effektive måde til at gøre byen CO2 neutral.

Efter byrådets beslutning var Rambøll ansvarlig for projektering, udbud, tilsyn og idriftsættelse af det nye anlæg.

Kedlen blev installeret i tilknytning til en eksisterende flisfyret kedel og en træpillekedel.

Kedlens data er:

  • Varmeydelse 9.0 MW
  • Forventet varmeproduktion 67,000 MWh/år
  • Brændselsforbrug 3.0 tons i timen
  • Røggaskondensering

Af hensyn til røggaskondenseringen var det nødvendigt at udskifte et af de gamle røgrør med et glasfiberarmeret rør.

Dette projekt er et af flere projekter, som Rambøll har gennemført for at implementere mere økonomisk fordelagtig vedvarende energi i fjernvarmesystemerne.

For at få den fulde fordel af den nye kedel har Frederiksværk Forsyning igangsat initiativer til at tilskynde forbrugerne til at sænke returtemperaturen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites