FOSS Innovation Centre

Kontakt

Jan Haaning Thomsen

Jan Haaning Thomsen

Faglig leder, Arkitektur & Design, Arkitekt MAA, Aarhus
T: +45 5161 2461

Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.

Bygningen er opført som et atriumhus i tre plan med en markant dobbelthøj åbning i facaden, som sikrer udsigten udover landskabet.

Bygningens geometri med den karakteristiske rombeform tilpasser sig som udgangspunkt formen på udsigtskilen. Samtidig giver formen hele bygningen en særlig dynamik, idet bygningen, når den passeres, ændrer form og udtryk i både udstrækning og perspektiv.

Bygningens udformning gør den overskuelig og brugervenlig med god plads, der indbyder til kreativitet og videndeling.

Fakta om projektet

Samarbejdspartner: Viborg Ingeniørerne A/S og LM Byg A/S

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites