Frederikshuset, Fredericia C

Frederikshuset Fredericia

Frederikshuset Fredericia

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær og med et af de første byggerier i området, var det vores mål at statuere et eksempel, som skulle efterleve den overordnede plans intentioner og visioner. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning. 

Et afsæt for vores arbejde med grund 6 har været, at fastholde karréen. Forsættet har været, at optimere dagslys, udkig og forbindelser samt sikre den bedst mulige disponering på grunden. Dette har resulteret i en komposition af bygninger bestående af to længehuse med altangange, to punkthuse med centrale opgange samt to porthuse med smalle boliger i flere planer. 

For at sikre boligkvaliteten bedst muligt har vi stræbt efter at optimere betingelserne for dagslys og udkig for den enkelte bolig ved at skære åbninger i karren. Dette har øget antallet af hjørne og gavllejligheder betragteligt, ligesom de mange etagespring skaber lejligheder, som har dagslys fra tre sider. Samtidig skaber altangangene med de fremskudte sydvendte zoner en ekstra opholdszone til de givne boliger. 

Fakta om projektet

Kunde: Domea
Periode: 2017
Omfang:  3.600 m2 almene boliger, 1.600 m2 private boliger, 600 m2 erhverv.
Arkitekt: Rambøll
Samarbejdspartnere: ArkPlan ApS, Oluf Jørgensen, O. Adsbøll & sønner A/S

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites