Funder Børnehus

Funder Børnehus

Funder Børnehus

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475
Peter Lund

Peter Lund

Bygningskonstruktør BTH, Aarhus
T: +45 5161 2476

Det nye børnehus i Funder ved Silkeborg er programmeret, skitseret og udført i tæt samarbejde med bygherren, Silkeborg Kommune samt interne og eksterne brugergrupper. Børnehuset, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, er placeret i tæt forbindelse med Funder Skole, for på den vis at kunne motivere et tæt pædagogisk samarbejde imellem børnehavebørn og skolens indskoling.

Institutionen der omgives af 5.000 m2 udvendigt lege- og opholdsareal er disponeret som én stor og sammenhængende enhed, hvor de 100 børn fungerer i afskærmede gruppeenheder, der samtidig kan udnyttes fleksibelt ift. pædagogik, temauger osv. Centralt i institutionen er et stort fællesareal, der kan rumme alle husets brugere, men samtidigt også opdeles funktionsmæssigt.

Institutionen udføres med en sammenbygning til Funder skoles indskolingsafsnit. Løsningen motiverer til fælles udnyttelse af lokaler og giver mulighed for pædagogisk arbejde på tværs af institution- og skoleskel. Børnene sikres på den måde en tryg og sikker overgangsfase imellem børnehave- og skolealder.

Bygningen er disponeret som fire sammenbyggede enheder, hvorfra der på alle sider af bygningen er udgang til de veldisponerede uderum, der er tema- og funktionsopdelte. Et gennemgående princip i disponeringen har været ønsket om transparens på tværs af lokaler. Børnehusets personale skal kunne overskue større enheder – men med megen fokus på, at børnene ikke føler sig overvågede. Derfor er huset indrettet med nicher, ¨rum i rummene¨, små skærmvægge mm., der er med til at skabe intimitet og privatsfære.

Projektet er gennemført med inddragelse af pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren. Således er der igennem hele forløbet tænkt på børnehuset, som et åbent hus, der kan anvendes af mange brugere – også uden for normal børnehavetid.

Børnehuset er forberedt på en udvidelse til maksimalt 200 børn, idet børnetalsprognoserne for Funder er stærkt stigende frem mod 2025.

Fakta om projektet

Areal: 1.080 m2 + 5.000 m2 udearealer.
Samarbejdspartner: Almbjerg A/S
Bygherre: Domea

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites