Gadekærvej

Gadekærvej

Gadekærvej

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Helhedsplanen for Gadekærvej indeholder en række tiltag, der øger tilgængeligheden og renoverer bygninger og friarealer.

Afdelingen Gadekærvej i Valby står overfor en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder.

For at fremtidssikre afdelingen har vi udviklet en helhedsplan, hvor vi gennemgår en række tiltag, der øger tilgængeligheden, renoverer bygninger og friarealer og samtidig udvikler attraktive og velfungerende bomiljøer, gode rammer for fællesskab og oplevelse, styrket netværk og øget bæredygtighed.

I en indledende fremtidssikringsanalyse har vi opridset en række muligheder for opgradering af afdelingen. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen prioriterede vi efterfølgende de mange forslag i en helhedsplan, der rummer udvikling af indbydende uderum, altaner, øget tilgængelighed samt tidssvarende og tilgængelige badeværelser og køkkener. Helhedsplanen står nu for at skulle gennemføres, så Gadekærvej bliver et levende og attraktivt botilbud - også i årene frem over.

Helhedsplanen gennemføres på baggrund af omfattende dialog med beboerne – gennem en række workshop, infomøder samt byggeudvalg, der er i løbende dialog gennem hele renoveringen.

Rambøll leverer alle arkitektydelser – herunder brugerinddragelse.  

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918