Gadekærvej

Gadekærvej

Gadekærvej

Kontakt

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529
Charlotte Møller

Charlotte Møller

Arkitekt MAA, Afdelingsleder, København
T: +45 5161 3539
M: +45 5161 3539

Afdelingen Gadekærvej i Valby har gennemført en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder. For at fremtidssikre afdelingen udviklede Rambøll arkitektur & byudvikling en helhedsplan, hvor vi med en række tiltag øgede tilgængeligheden og samtidig udviklede attraktive og velfungerende bomiljøer, satte gode rammer for fællesskab og oplevelser, styrkede netværket og øgede bæredygtigheden. 

I den indledende fremtidssikringsanalyse opridsede vi en række muligheder for opgradering af afdelingen. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen prioriterede vi efterfølgende de mange forslag i helhedsplanen, der rummer udvikling af indbydende uderum, altaner, øget tilgængelighed, nyt aktivitetshus samt tidssvarende og tilgængelige badeværelser og køkkener. Der blev bl.a lagt ny tagbelægning, udskiftet vinduer, vinduespartier og altandøre i alle 203 lejemål, ombygget 115 badeværelser og vådrumssikret de resterende 88. Helhedsplanen blev gennemført på baggrund af omfattende dialog med beboerne – gennem en række workshop, infomøder samt byggeudvalg, der var i løbende dialog gennem hele renoveringen. Helhedsplanen er nu gennemført, og Gadekærvej er et levende og attraktivt botilbud - hvor beboerne er stolte af at bo. 

”Jeg drømmer om at flytte til Mars”. ”Jeg drømmer om kvinden på anden sal”. Sådan lyder nogle af de drømme, der er blevet skrevet ind i gavlen på bebyggelsen – en kedelig betonmur, som nu er blevet forvandlet til et lysende digt. 

For sideløbende med renoveringen er der gennemført et kunstprojekt i samarbejde mellem Rambøll, beboerne og kunstneren Morten Søndergård - Drømmegavlen, der både har modtaget Forskønnelsens Diplom 2015 og den internationale lyspris IALD. Gavlen er dermed både blevet et selvstændigt kunstværk og samtidig en del af den renovering, der blandt andet har haft til formål at løfte det arkitektoniske udtryk på Gadekærvej

Fakta om projektet

Projektperiode: 2013 - 2016
Omfang: 20.000 m2, 203 lejligheder
Bygherre: Domea, Boligselskabet Kærbo
Ydelser: Totalrådgivning herunder alle arkitekt, landskabs-, og ingeniør ydelser, beboerinddragelse, beboerkommunikation, fagtilsyn, byggeledelse og samarbejde med Landsbyggefonden.
Arkitekt: Rambøll
Landskab: Rambøll
Ingeniør: Rambøll

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918