Gentænkning af den kollektive trafik i Vejle Kommune

Rambøll har bistået Vejle Kommune med projekt- og procesledelse i retænkningen af kommunens kollektive trafik

Rambøll har bistået Vejle Kommune med projekt- og procesledelse i retænkningen af kommunens kollektive trafik

Kontakt

Trine Bunton

Afdelingsleder, Byudvikling og bæredygtighed
T: +45 5161 7795

Visionerne for erhverv, bosætning, klima og turisme har dannet udgangspunkt for en kortlægning af trafikale knudepunkter og korridorer. Resultatet er en ny plan for bustrafikken og et strategisk afsæt for langsigtet mobilitetsplanlægning i Vejle Kommune. Hvad gør man, når faldende passagertal sætter økonomien i den kollektive trafik under pres – og man samtidig ønsker at fremtidssikre mobiliteten for kommunens borgere?

I Vejle Kommune har man valgt helt at gentænke den kollektive trafik. Først gik man i gang med at analysere de politiske visioner og mål for områder som sundhed, erhverv, bosætning, klima og turisme. Herefter har man afdækket, hvilke krav visionerne stiller til trafikinfrastrukturen i dag og på sigt. Og på den baggrund har man kortlagt trafikale knudepunkter og korridorer og fastsat servicemål for hver enkelt korridor. Servicemålene definerer antallet og karakteren af de kollektive transporttilbud, og med hvilken frekvens de skal betjene strækningen.

Sammenhængende mobilitetsplanlægning

Dén form for tilgang – hvor man planlægger med udgangspunkt i overordnede visioner og ser på tværgående sammenhænge frem for isolerede trafikantgrupper – er udtryk for en mobilitetstanke, som sikrer sammenhæng på flere niveauer. Dels understøtter man sammenhæng mellem transportformerne, så det bliver lettere at skifte mellem tog, cykel, bus og egen bil. Dels sikrer man strategisk sammenhæng mellem udviklingen af trafikinfrastrukturen og visionerne for kommunens udvikling.

”Lidt forsimplet, så kan man sige, at før man beslutter, hvilke buslinjer der skal køre med halv- og heltimesdrift, så fastlægger man, hvad det overordnet er for et transportbehov, trafikinfrastrukturen skal understøtte. Derfra begynder man så at udarbejde planer for de enkelte transporttilbud,” forklarer projektleder Trine Bunton, som har stået bag udviklingen af den metodiske tilgang og bistået Vejle Kommune med projekt- og procesledelse.

Modstandsdygtig trafikinfrastruktur

Ambitionerne om at fremtidssikre mobiliteten falder i tråd med Vejles kåring som "Resilient City". Som den første by i Norden er Vejle trådt ind i det verdensomspændende netværk 100 Resilient Cities, som skal samarbejde om at udvikle byernes robusthed over for globale udfordringer.

Læs Vejle Kommunes omtale af projektet

Læs mere om Vejles deltagelse i 100 Resilient Cities

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites