Gentofte genbrugsstation - bæredygtighed og formidling i fokus

Kontakt

Eva Ravnborg

COUNTRY MARKET DIRECTOR, ARCHITECTURE & LANDSCAPE
T: +45 6035 2152

Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark. Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.

I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af en ny forbindelse mellem Lyngbyvejen og ring 3 fik Gentofte Kommune mulighed for at udvide den eksisterende genbrugsstation på Ørnegårdsvej.

Kommunen ønskede at udfordre og udvikle konceptet for genbrugsstationen og få indarbejdet de fremtidsperspektiver, der ligger på området. I samarbejde med COWI og Vestforbrænding har Rambøll faciliteret en proces med kommunen for at få udviklet en vision for en ny genbrugsstation.

De visioner har vi konkretiseret og illustreret i et dispositionsforslag, der ligger til grund for den endelige genbrugsstation. Ud over bæredygtighed og formidling er fokus for dispositionsforslaget logistik og service -  både for den enkelte bruger og ikke mindst for den daglige drift.

Det er således en væsentlig del af projektet, at brugeren nemt og hurtigt kommer gennem genbrugsstationen uden samtidig at komme til at aflevere sit affald det forkerte sted.

Rambøll har leveret ingeniørydelser i udførelsesfasen af projektet. Den færdige genbrugsstation stod klar i november 2013.

Gentofte Genbrugsstation blev hædret med en af de to hovedpriser for Årets Byggeri 2014

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites