Græse Bakkeby – helhedsplan og konkurrenceprogram

Kontakt

Helen Kristensen

Senior konsulent
T: +45 5161 6029

Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København
T: +45 5161 4529

Ydelser vi leverede

Græse Bakkeby skal fremtidssikres, og samtidig skal der udvikles en helhedsplan for bebyggelsen. Rambøll er bygherrerådgiver for Domea og Boligselskabet Rosenvænget. Projektet skal endvidere munde ud i en model for, hvordan man sikrer kvalitet i forhold til renovering af tæt-lav bebyggelser fra 1980'erme, der kan danne grundlag for en arkitektkonkurrence.
 
I 2013 gik Rambøll i dialog med bestyrelsen, Boligselskabet Rosenvænget og Domea om, hvordan man kan udvikle en ramme for, hvordan man sikrer en god kvalitet, når man renoverer tæt-lav bebyggelser, der har samme bygteknik og udfordringer som Græse Bakkeby.

Rambøll har gennemført en tæt dialog med bygherre og bestyrelsen for boligafdelingen fra marts 2013 til februar 2014. Efter en række møder, fremtidsværksteder og studieture blev man enige om en form for det fremtidige konkurrenceforløb.

Som grundlag for det fremtidige arbejde, har vi udarbejdet en vision sammen med afdelingen. Visionen fokuserer blandt andet på, at Græse Bakkeby fremover skal have et levende og bæredygtigt naboskab, den grønne profil skal bevares og styrkes, afdelingen skal passe på naturen og gøre den til en aktiv motor for udviklingen af afdelingen. Endelig er det visionen, at Græse Bakkeby skal levere attraktive boliger til områdets bedste pris.

Med udskrivelse af arkitektkonkurrencen for Domea sikrer vi vidensdeling og en fremtidssikring af denne type bebyggelser.  Projektet skal overordnet set sikre en høj arkitektonisk kvalitet, der tager udgangspunkt i den specifikke kontekst for hver afdeling.

Ydelser:

Rambøll har været bygherrerådgiver, og vi har endvidere leveret arkitektrådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan. Endelig er Rambøll totalrådgiver for helhedsplanen for Græse Bakkeby.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites