Green Lighthouse

Green Lighthouse

Green Lighthouse

Kontakt

Frank Hansen

Frank Hansen

Project Manager - Dept. of Client Consultancy Services
T: +45 51618547

Ydelser vi leverede

Målet med Green Lighthouse er at opføre et hus, der er 100 procent CO2-neutralt.

Projektet opført i forbindelse med afholdelsen af COP15 i København, hvor man ønskede at lave et bæredygtigt demonstrationsprojekt.

Rambøll har været bygherrerådgiver i opførelsesfasen og haft til opgave at sikre, at bygherrens mål blev indfriet. Rambøll har efter aflevering fulgt bygningen gennem 3 år, hvor energiforbrug og -produktion er registreret for på den måde at sikre, at entreprenørerne overholdt de mål, som de kontraktligt havde forpligtet sig til.  

Da byggeriet var et demonstrationsprojekt blev mange forskellige energikoncepter kørt sammen for at opnå de mest bæredygtige løsninger.

De forskellige løsninger omfatter blandt andet solfangere og solceller, varmegenvinding (ventilation), fjernvarmedrevet varmepumpe, naturlig ventilation, energioptimeret LED-belysning, solvarmedrevet køling samt lagring af overskudsvarme.

Rambøll har været med til at sikre, at de bæredygtige løsninger blev optimeret undervejs gennem en løbende kvalitetssikring og dialog med bygherre og entreprenører. I forbindelse med kvalitetssikringen har bygherrerådgiverne trukket på Rambølls mange specialist-kompetencer inden for bæredygtigt byggeri.

Byggeriet er opført i totalentreprise af Hellerup Byg.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites